Gå til hovedindholdet

På indkøb

Det kan være rart at vide, hvad en fødevare indeholder. Derfor er der regler for, hvilke oplysninger forskellige typer af fødevarer skal mærkes med. Der findes både en varedeklaration og en næringsdeklaration. Fødevarer skal som hovedregel være mærket med en varedeklaration, hvorimod næringsdeklarationen ofte er frivillig.

Varedeklaration

Der er en række forskellige regler for, hvilke oplysninger du skal kunne finde på en fødevare, når du køber den. Reglerne gælder specielt de såkaldt færdigpakkede fødevarer.

En færdigpakket fødevare, er en fødevare, der inden den sælges til forbrugeren, er indpakket i en emballage, som er beregnet til at åbnes af forbrugeren. Oplysningerne du finder på den slags varer kaldes en varedeklaration. Heri indgår blandt andet varebetegnelsen, ingrediensliste og mængdeangivelse af ingredienser. Varedeklarationen skal være på siden af varen eller på en vedhæftet etiket.

Varebetegnelse

En færdigpakket fødevare er altid forsynet med en varebetegnelse, det vil sige navnet på varen. Det kan eksempelvis være tomatpure eller hvedemel. Det skal være den korrekte betegnelse af, hvilke varer det drejer sig om – det må altså ikke være et fantasinavn.

Ingrediensliste

Færdigpakkede fødevarer, der indeholder mere end én ingrediens, skal som udgangspunkt være påført en liste hvoraf, du kan se, hvilke ingredienser der er i varen. Den ingrediens, der er mest af, skal stå først, og herefter står den ingrediens, der er næstmest af, og så videre. Den sidstnævnte ingrediens er altså den ingrediens, der er mindst af i varen.

På små pakninger, der er mindre end 10 cm2, kræves der ikke en ingrediensliste.

Mængdeangivelse af ingredienser

Varedeklarationen skal indeholde oplysninger om, hvor meget fødevaren indeholder af de vigtigste ingredienser. Det giver dig bedre mulighed for at vurdere fødevarens kvalitet og at sammenligne indholdet med indholdet i andre varer. Det er som hovedregel et krav, at mængden af en ingrediens angives, hvis:

  • Ingrediensen indgår i varebetegnelsen. Fx skal der på en 'rejesalat' angives mængden af rejer.
  • Ingrediensen er vist på et billede eller på anden måde fremhævet. Er der fx et billede af en asparges på en hønsesalat, skal mængden af asparges angives.
  • Forbrugeren normalt forventer, at ingrediensen er i varen. Det kan fx være mængden af kød i spegepølse.
  • Ingrediensen er væsentlig for at karakterisere en vare og adskille varen fra lignende varer. Det kan fx være marcipan, som kan laves af varierende mængder mandler. Her skal mængden af mandler angives. Mængderne angives med den procentdel af varen, som ingrediensen udgjorde på fremstillingstidspunktet.

Tilsætningsstoffer

Hvis en færdigpakket fødevare indeholder tilsætningsstoffer, skal det som udgangspunkt fremgå af ingredienslisten, hvilke tilsætningsstoffer der er i fødevaren. Det er en hjælp, hvis du ønsker at undgå bestemte tilsætningsstoffer. Det skal fremgå af ingredienslisten, hvilken kategori tilsætningsstoffet hører til og dets navn eller E-nummer. Hvis der er tilsat aroma i varen, skal der stå 'aroma' i ingredienslisten og eventuelt stoffets navn.

Næringsdeklaration

En næringsdeklaration angiver, hvor meget der findes af de enkelte næringsstoffer i varen, og hvor meget energi man får fra varen. Oplysningerne kan være en hjælp til at vælge rigtigt, når man vil planlægge sammensætningen af sin mad.

Læs mere på andre sider

Næringsdeklarationer, Fødevarestyrelsen

MENU