Gå til hovedindholdet

Mål din puls

Mål din puls

Pulsen fortæller, hvor mange slag hjertet slår pr. minut. Pulsen kan svinge inden for et interval, der afgrænses af hvilepulsen og maksimalpulsen.

Hvilepulsen kan du forbedre ved træning, det kan du ikke med maksimalpulsen. Til gengæld kan kendskab til maksimalpulsen bruges, hvis du ønsker at træne ved en bestemt intensitet.

Hvis man er fysisk aktiv, skal der bruges mere ilt til musklerne, og pulsen stiger. Hvis man er i hvile, falder pulsen. Pulsen falder hurtigere hos personer med god kondition end hos personer med dårlig kondition efter arbejdets ophør.

Måling af puls

Pulsen måles bedst på halspulsåren, der sidder på begge sider af halsen midt mellem hage og øre. Brug pege- og langfinger til at måle. Rent praktisk er det fint at tælle antallet af pulsslag på 10 sekunder og gange med seks. Fx svarer 25 pulsslag x 6 til en puls på 150 slag pr. minut.

Hvilepuls

Hvilepulsen måles, når kroppen er i hvile, men vågen. Dette gøres bedst, lige når du er vågnet om morgenen, inden du står op. Hvilepulsen for voksne mænd er ca. 60 slag pr. minut og for voksne kvinder ca. 70 slag pr. minut (gennemsnit). Børns hvilepuls er normalt højere end voksnes, og jo yngre børnene er, jo højere er hvilepulsen.

En lav hvilepuls er generelt udtryk for en god fysisk form. Dette skyldes, at hjertet bliver større og stærkere, når du er fysisk aktiv, og derfor forbedres hjertets evne til at pumpe blod rundt i kroppen. Hvilepulsen fortæller, hvor mange gange hjertet behøver at slå for at forsyne kroppen med en tilstrækkelig mængde ilt i en hvilesituation. Jo større og stærkere hjertet er, jo færre gange skal det slå for at sikre tilstrækkeligt med ilt til hele kroppen.

Maksimalpuls

Der findes flere muligheder for at vurdere det maksimale antal hjerteslag pr. minut. En simpel måde at beregne maksimalpulsen på er ved at trække sin alder fra 220, fx vurderes en 30-årig således at have en maksimalpuls på 190 slag pr. minut. Individuelle forskelle betyder, at der er nogen usikkerhed forbundet med denne metode.

En mere præcis vurdering kan fås ved at lave en såkaldt ’maksimalpuls-test’. Mange fitnesscentre tilbyder at foretage en sådan test, men du kan også gøre det selv. Testen bliver mest præcis, hvis du har et pulsur. Du skal vælge en sport, som du er vant til og normalt dyrker, fx løb eller cykling. Først varmer du op i 10-15 minutter, og derefter skal du øge intensiteten løbende (det er nemmest på et løbebånd eller en motionscykel). Intensiteten øges, indtil du er helt presset og ikke kan klare mere belastning, derefter holdes intensiteten et øjeblik, hvorefter pulsen måles lige bagefter.


MENU