Gå til hovedindholdet

Vigtigt med sunde og varierede måltider hele livet

Mad og måltider har en afgørende betydning for vores livskvalitet – ikke mindst når du er kommet over de 60 år. Mange klarer sig selv - og de fleste gøremål - hele livet. Alligevel kan de sunde vaner let blive udfordret, hvis ens livssituation ændrer sig. Det dokumenterer en undersøgelse, Aarhus Universitet har lavet for Fødevarestyrelsen

Ny viden om måltidsvaner for borgere over 60 år       

Fødevarestyrelsen har undersøgt madvaner, livskvalitet og funktionsevne i forhold til mad og måltider, når borgere 60+ forlader arbejdsmarkedet og/eller mister en samlever. Rapporten ”Skaber nye livssituationer en ændring i måltidsvaner og et anderledes behov for information om sund kost? ” er udarbejdet af Aarhus Universitet, AU-FOOD/MAPP. Undersøgelsen bestod af en analyse af data fra en spørgeskemaundersøgelse fra 2017. Her blev cirka 1.000 borgere over 60 år spurgt om deres kostvaner. Endvidere gennemførte forskerne 17 kvalitative interviews med borgere 60+. 

Tilpasning rent madmæssigt til nye livssituationer

Undersøgelsen tyder på, at borgere som udgangspunkt synes, at de er gode til at tilpasse sig deres livssituation rent madmæssigt. Det er ikke  specielt problematisk at gå på pension. Det er mere udfordrende for flere, hvis ens samlever bliver meget syg eller falder bort. I den situation bliver maden så ofte lidt mere simpel, dvs. man foretrækker lettere løsninger, fx rugbrød, yoghurt og færdigretter til aftensmad. Når man er alene, kan de måltider, man spiser sammen med familie og venner, eller i et bofællesskab, få en større betydning.

Hvordan ønsker borgere 60+ at få information om sund kost?

Gruppen, der er blevet interviewet, oplever generelt ikke noget behov for information om kost. De har stor tillid til hvad de selv ved, om end de fleste ikke er bekendte med, at kostbehovet ændrer sig med alderen. De føler både, at de spiser sundt, samt at de er ved godt helbred, uanset om de fejler noget eller ej. Maden giver kun anledning til sundhedsmæssig bekymring, når de har en sygdom, som der skal tages hensyn til via kosten, såsom diabetes eller osteoporose. Hvis de skal have information skal det gerne være med humor og gerne med konkrete eksempler, som de kan forholde sig til.

Læs mere 

Læs om den nye rapport her 

Læs hele rapporten her

Læs om kostråd, når du er fyldt 65 år her.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressevagt, tlf.: 2284 4834, mail: presse@fvst.dk


MENU