Gå til hovedindholdet

Masser af ny viden om borgere 65+

Borgere over 65 er generelt tilfredse med den mad, de spiser, hvad enten de selv laver den eller får den bragt. Det er en af pointerne i en ny undersøgelse, som også viser, at der er stor forskel på evnen til at håndtere indkøb og madlavning blandt borgere 65+

I seks kommuner har over 1000 borgere besvaret spørgsmål om deres forhold til, hvad de spiser og i hvilke omgivelser. Fælles for borgerne var, at de alle er over 65 år, og at de bor i eget hjem.

Undersøgelsen er foretaget af AU-FOOD/MAPP på et initiativ fra Fødevarestyrelsen. Viden, der er nødvendig, hvis eksempelvis kommuner skal rådgives i, hvad der er vigtig i forhold til madens betydning, når man stadig bor hjemme, uanset om man selv laver maden, eller får den leveret udefra.

Tilfredshed med maden

Rapporten giver et billede af, at borgere over 65 år generelt er tilfredse med den mad, som de selv eller andre laver i deres hjem. Det gælder også for en stor del af de dem, der får mad leveret udefra.

Holdninger til at spise alene og sammen med andre

Mange, der bor alene, spiser også alene og fandt det attraktivt. Modsat hvis man er samboende, hvor det foretrækkes at spise med den, man bor sammen med. Mange fandt det attraktivt at have socialt selskab under måltidet – vel og mærke hvis selskabet var i form af familie og/eller venner. 

Undervægt og overvægt

Der er stor forskel på evnen til at håndtere indkøb og madlavning, og det er ikke uvæsentligt set i forhold til, at undersøgelsen viser, at der bør sættes fokus på såvel undervægt som overvægt.

Viden om og interesse for mad

Der var stor interesse for mad og ernæring, og mange af de adspurgte mente at vide meget.  Dette selvom ikke mange af dem havde modtaget vejledning eller rådgivning om lige netop mad og ernæring.

Læs mere om den nye rapport her 

Kontakt: Lene Breum Larsen, Akademisk medarbejder, Fødevarestyrelsen, Tlf.: 7227 6900 


MENU