Gå til hovedindholdet

Get Moving

I maj 2015 gennemfører Sundhedsstyrelsen Get Moving-kampagnen, hvor alle landets kommuner har mulighed for at sætte fysisk aktivitet for børn og unge på den kommunale dagsorden Kampagnens overskrift er: ”Støt dit barn til mere motion. Det er en gave for livet”. Kampagnen vil blive gennemført i to uger frem fra d. 18 maj.

Kampagnen skal være med til at udbrede kendskabet til anbefalingerne for fysisk aktivitet for børn og unge både blandt forældre og pædagoger i fritidsklubber. Anbefalingerne er at børn skal være fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen. Forældrene har en vigtig rolle og kampagnen skal inspirere forældre til hvordan de kan bidrage til at gøre børnene fysisk aktive 

Kampagnen har også til formal at gøre pædagoger i fritidsklubberne opmærksom på, at børn og unge anbefales at være fysisk aktiv mindst 60 minutter om dagen. Pædagoger har også en vigtig rolle, og kampagne skal inspirere dem til hvordan de kan gøre flere 10-13 årige fysisk aktive. 

Selve kampagnen

Kampagnen består af to dele:  

  1. En national mediekampagne, der skaber synlighed og udbreder kendskabet til kampagnens budskaber. 
  2. Et lokalt niveau, hvor partnerskaber med kommunerne og lokale aktører som fx idrætsforeninger kan understøtte, at der sker en indsats i lokal området. Der er en udarbejdet en række kampagneelementer, -initiativer og -materiale for de lokale aktører.

Sundhedsstyrelsen har gode erfaringer med at samarbejde med kommunerne om kampagner. Kombinationen mellem de nationale kampagneaktiviteter, fx TV, radio, digital, og lokale kommunale aktiviteter giver den bedste effekt blandt målgruppen. 

Hvordan kommer kommunen videre

Der er udarbejdet en guide med forslag til kommunale kampagneaktiviteter og gode ideer til hvordan kommunen kan organisere sine kampagneaktiviteter. Der kan bestilles plakater og et inspirationskatalog målrettet pædagoger og  man kan gå i dialog med forældrene på facebooksiden www.facebook.dk/getmovingdk. På www.getmoving.dk kan man se inspirationsfilm om, hvordan man kan støtte sit barn til at være fysisk aktiv.

Kommunerne er meget velkomne til at kontakte Sundhedsstyrelsen hvis man har spørgsmål til kampagnen.

Kontakt 

Sundhedsstyrelsen: Projektleder Tue Kristensen, Tlf. 72 22 76 53, mail: tuk@sst.dk

Kampagnemedarbejder Anne Rygaard Hjorthøj Tlf. Tlf. 72 22 77 47, mail: arb@sst.dk

Læs mere: 

Get moving


MENU