Gå til hovedindholdet

Bedre dyrevelfærd – køb ind med hjertet

Formålet med det statslige Dyrevelfærdsmærke er at forbedre dyrevelfærden for flest mulige grise gennem forbrugernes indkøb. Mærkningsordningen blev lanceret i 2017 og skal på sigt være generel.I første omgang er den kun lanceret på fersk og forarbejdet grisekød for at forbedre dyrevelfærden for grise. Allerede i efteråret 2018 vil ordningen blive udvidet til også at omfatte slagtekyllinger.

Dyrevelfærdsmærket gør det muligt at se hvilke produkter, der lever op til kravene om bedre dyrevelfærd. Ved at vælge produkter med bedre dyrevelfærd til en lidt højere pris medvirker du til, at flere grise produceres under forbedrede forhold. Det er markedsdreven dyrevelfærd.

Dyrevelfærdsmærket findes i 3 niveauer med stigende krav til dyrevelfærden. Højere krav fører til højere priser – det betyder, at der er noget for enhvers præferencer og pengepung.

Grundkravene i Dyrevelfærdsmærket adskiller sig fra den traditionelle griseproduktion allerede ved hjerte 1 med særligt fokus på fire kriterier:

  • Krølle på halen – hele haler uden halebid og halekupering – er en indikator for at grisene helt generelt trives. Det forudsætter plads, halm som rode- og beskæftigelsesmateriale, ventilation m.v.
  • Halm er vigtig for at opfylde grisenes naturlige behov for at lave rodebevægelser. Lovgivningen stiller krav om rode- og beskæftigelsesmateriale. Dyrevelfærdsmærket stiller krav om, at det skal være i form af halm. Mærket stiller i hjerte 1, 2 og 3 stigende krav til halm og om, hvordan det tildeles.
  • Løsgående søer: Ifølge lovgivningen skal søer være løsgående i flok fra fravænning til faring. Men der er ikke lovkrav om løsdrift i farestalden.  Lovkravet om løsdrift i løbestalden bliver dog først fuldt gennemført i 2035. Dyrevelfærdsmærket stiller krav om løsdrift allerede nu i hele produktionsforløbet - også i farestalden. For hjerte 1 og 2 tillades farebøjle i et kort tidsrum ved faring. Muligheden for anvendelse af farebøjle er en afvejning af to dyreværnshensyn – at undgå ihjelligning af pattegrise overfor soens større bevægelsesfrihed. 
  • Mere plads betyder, at grisene trives bedre, og risikoen for halebid reduceres.

Læs mere

Om Dyrevelfærdsmærket  

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressevagt, tlf.: 2284 4834, mail: presse@fvst.dk 


MENU