Gå til hovedindholdet

Økologi

Økologiske fødevarer er fremstillet efter principper, der tager hensyn til miljø og dyrevelfærd.

Der er fire gode grunde til at vælge økologi:

 1. Du beskytter natur og grundvand.
 2. Du får færre tilsætningsstoffer.
 3. Du støtter øget dyrevelfærd.
 4. Du sparer dig selv for sprøjtemidler.

Her nedenfor kan du læse mere om disse fire gode principper.

1. Du beskytter natur og grundvand

I marken tager landmanden stort hensyn til natur, grundvand og miljø.

 • I økologisk jordbrug bruger landmanden husdyrsgødning i overensstemmelse med de økologiske principper. Dette er mere skånsomt for natur og grundvand.
 • Der må kun bruges sprøjtemidler i økologisk jordbrug, hvis der er risiko for tab af afgrøder. Se bilag 2 i 'Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion' for oversigt over tilladte midler i økologisk landbrug.
 • Der må ikke anvendes GMO (genmodificerede organismer) i økologisk landbrug.
 • Der bruges ikke slam fra rensningsanlæg eller fra industrien.
 • Den økologiske produktionsmetode er med til at nedbringe den totale kemiske belastning af naturen. Dette giver også plads til flere arter af planter og insekter samt et rigere fugleliv.
 • Der går mindst to år fra en landmand begynder at dyrke en mark økologisk, til afgrøderne må sælges som økologiske.
 • I Danmark bliver 8,1% af landbrugsarealet  dyrket økologisk. Det svarer til 3,5 gange Bornholms areal (tal fra april 2017).
 • Når du køber økologiske varer, er du med til at spare vores fælles grundvand for nedsivning af sprøjtemidler.

2. Du får færre tilsætningsstoffer

Reglerne for tilsætning af stoffer med E-numre til økologiske varer er meget skrappere end for ikke-økologiske varer. Dette giver renere fødevarer.

 • Økologiske fødevarer indeholder kun et begrænset antal tilsætningsstoffer.
 • Det er kun tilladt at bruge omkring en tiendedel af de tilsætningsstoffer, som der må bruges i konventionelle fødevarer.
 • Økologiske fødevarer må ikke indeholde kunstige farvestoffer, sødemidler eller kunstige aromaer.
 • I konventionel produktion er i alt 22 kunstige sødestoffer tilladt, hvilket ikke er tilladt i økologisk produktion.

3. Du støtter øget dyrevelfærd

Økologiske husdyr skal have mulighed for at gøre ting, som er naturlige for dem.

 • Økologiske dyr har bedre plads end konventionelle dyr, så de kan bevæge sig frit omkring.
 • Økologiske dyr har mulighed for at komme ud i det fri og røre sig. De kommer derved tættere på deres naturlige vilkår.
 • Køerne kommer på græs, grisene skal have jord at rode i og hønsene skal kunne støvbade samt have muligheden for at sidde på pind. Derudover får hønsene ikke skåret en del af deres næb af.
 • Økologiske dyr bliver fodret med økologisk foder, og de skal have masser af økologisk grovfoder – minimum 60 % – fx græs, hø eller rodfrugter. Grovfoder gør dyrene mætte i længere tid og dermed mere rolige.
 • Reglerne for dyrevelfærd sikrer, at økologiske dyr får mulighed for en naturlig adfærd.

4. Du sparer dig selv for sprøjtemidler

Med økologiske fødevarer sparer du dig selv for rester af sprøjtemidler, som ikke-økologiske landmænd bruger til at fjerne ukrudt, skadedyr og svampesygdomme med.

 • Økologiske fødevarer indeholder meget sjældent rester af sprøjtemidler, som 2/3 af de konventionelle fødevarer gør.
 • Økologiske landmænd dyrker forskellige afgrøder på den enkelte mark fra år til år, hvilket er med til at forebygge sygdomme i korn og grøntsager. Dette gøres for at udnytte naturens egne mekanismer i stedet for at bruge sprøjtemidler.
 • En økologisk landmand har lov til at bruge nogle få sprøjtemidler ved bestemte lejligheder, såsom svampeangreb i frugtplantager. Dog fremstilles disse stoffer naturligt. Fx udtræk af planter, mikroorganismer eller mineraler.
 • Det er ikke tilladt at anvende kunstige sprøjtemidler i økologisk jordbrug.
MENU