Gå til hovedindholdet

Kondition og kondital

Konditallet (konditionstallet) fortæller om kroppens maksimale evne til at optage og transportere ilt. En god evne til at optage og transportere ilt er lig med god kondition og et højt kondital.

Kondital betyder iltoptagelse (mL) pr. kg legemsvægt. Konditallet tager dermed højde for kropsvægten.

En nøjagtig måling (direkte måling) foretages i et laboratorium. Indirekte tests måler ikke direkte på iltoptagelsen, men anslår en værdi ud fra viden om, hvor meget ilt der kræves for at udføre et givent arbejde. Tabellerne herunder tager højde for alder og køn i den danske normalbefolkning.

Køn, alder og kondital

Kvinder har generelt et lavere kondital end mænd, og ældre generelt et lavere kondital end yngre. Dette er fysiologisk betinget. Konditallet falder altså normalt med alderen. Faldet kan til en vis grad modvirkes ved et fysisk aktivt liv, og en fysisk inaktiv person kan uanset alder forbedre sit kondital med mere motion. Det er altså aldrig for sent at blive mere fysisk aktiv.

Kondital for normalbefolkningen

I tabellen nedenfor ses en vurdering af kondital for mænd og kvinder i forskellige aldre. Du kan teste din kondition med forskellige tests. Se links nedenfor.

Mænd – vurdering af kondital

Alder (år) 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+
Meget lav <43 <38 <34 <30 <25 <21 <19
Lav 44-48 39-43 35-39 31-35 26-31 22-26 20-24
Middel 49-56 44-51 40-47 36-43 32-39 27-35 25-32
Høj 57-61 52-56 48-51 44-47 40-43 36-39 33-37
Meget høj >62 >57 >52 >48 >44 >40 >38

(Kilde: Sundhedsstyrelsen)

Kvinder – vurdering af kondital

Alder (år) 15-29 30-39 40-49 50-64 65+
Meget lav <28 <28 <27 <25 <21
Lav 29-34 28-33 26-31 22-28 20-26
Middel 35-43 34-41 32-40 29-36 27-34
Høj 44-48 42-47 41-45 37-41 35-39
Meget høj >49 >48 >46 >42 >40

(Kilde: Sundhedsstyrelsen)

Kondital for børn og unge

Tabellerne over normer for kondital for drenge og piger tager udgangspunkt i fem kategorier. Det er bedst, at konditallet er godt, udmærket eller fremragende. Det bør ydes en indsats i form af ændret adfærd (motionsvaner og kostvaner), hvis konditallet er mindre godt. Der skal ske en ændring, hvis konditallet er 'ikke godt'. Her kan faglig bistand være relevant.

Normer for drenge

Alder 5-12 år 13-18 år
Ikke god <41 <42
Mindre god 41-45 42-46
God 46-50 47-51
Udmærket 51-55 52-56
Fremragende >55 >56

(Kilde: SundSkoleNettet.dk)

Normer for piger

Alder 5-11 år 12-16 år 17-18 år
Ikke god <35 <34 <33
Mindre god 35-39 34-38 33-37
God 40-44 39-43 38-42
Udmærket 45-49 44-48 43-47
Fremragende >49 >48 >47

(Kilde: SundSkoleNettet.dk)

Stofskiftekondition

Man kan ved træning forbedre sit stofskifte uden at konditionen forbedres væsentligt. I et sundhedsperspektiv er begrebet stofskiftekondition derfor blevet introduceret.

Stofskiftekondition dækker over de ændringer, der sker i kroppen, når vi bruger vores muskler. Stofskiftekonditionen påvirkes positivt selv om den fysiske aktivitet kun er moderat i intensitet. Med andre ord kan selv fysisk aktivitet ved relativt lav intensitet, som ikke forbedre konditionen væsentligt, beskytte mod udvikling af en række sygdomme.

Læs mere på altomkost.dk

Test din kondition

MENU