Gå til hovedindholdet

Hvorfor principper og handleplaner for mad og måltider

For at børn og unge trives med en lang skoledag er det vigtigt, at skolen tilbyder gode rammer for børnene og mulighed for at få sund mad.

Principper og/eller handleplaner om mad og måltider er et redskab til at opstille og indfri mål om sunde og glade elever. Hvorvidt I arbejder ud fra politikker, principper og/eller handleplaner er ikke afgørende. Det vigtige er, at alle relevante aktører forholder sig til, hvilke rammer og muligheder eleverne skal have for at få sund mad og hyggelige spisepauser, mens de er på skolen. 

Når skole og forældre samarbejder om at skabe en god og sund hverdag for eleverne, skaber det bedre betingelser for, at eleverne både spiser sundt, trives og får et godt fællesskab og samvær. Det giver dem bedre muligheder for at lære.  

Der kan ofte være stor forskel på de holdninger og ambitioner, de forskellige aktører omkring eleverne har. Principper og handleplaner for mad og måltider virker derfor bedst, når de formuleres og vedtages i et samarbejde mellem ledelse, skolebestyrelse, elevråd og køkkenpersonale. Det skaber en fælles holdning til jeres skoles måltidskultur, så alle arbejder for at opnå det samme mål. 

Fordele ved principper og handleplaner for mad og måltider:

  • Det synliggør de visioner og mål, skolen har for mad og måltider.
  • Det er et godt fundament for skolens aktiviteter på mad- og måltidsområdet, da det er et fælles redskab, der ikke forlader skolen, hvis en igangsætter forlader projektet.
  • Det giver skolen et klart image og viser omgivelserne, at den tager et medansvar for elevernes sundhed og trivsel.
  • Det gør det lettere at foreslå ændringer og iværksætte dem.
  • Det sikrer, at alle parter får mulighed for at forholde sig til, hvilke rammer eleverne skal tilbydes omkring maden og måltiderne.
  • Det forhindrer, at måltiderne, spisepauserne og skoledagen som helhed forløber, uden at nogen tager stilling eller stiller krav.

Ambitionsniveauet skal passe til jer - det vigtigste er ikke, hvor ambitiøse principper og handleplaner er men derimod, at der kommer fokus på maden og måltiderne, og at der træffes bevidste beslutninger.

Fastsættelse af principper i skolebestyrelsen

Hvis kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordning på jeres skole, skal skolebestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen og i SFO´en. Hvis det besluttes, at der skal være en madordning, skal skolebestyrelsen fastsætte principper for den inden for de rammer kommunalbestyrelsen har fastsat, jf. 'Bekendtgørelse om lov om folkeskole' §44, stk. 9. Samtidig vil det være relevant også at udarbejde principper for de fysiske og sociale rammer om måltidet.

 MENU