Gå til hovedindholdet

Hvad indeholder principper og handleplaner

Politikker, principper og handleplaner kan se forskellige ud i form og indhold, men overordnet handler det om at have et værktøj til at skabe fælles holdning, fælles mål og en professionel tilgang til, hvordan maden og måltiderne kan underbygge skolens og kommunens værdisæt. Så uanset om I arbejder ud fra politikker, principper eller handleplaner, kan I lade jer inspirere af de indholdselementer, der bliver trukket frem nedenfor.

Principper og handleplaner for mad og måltider kan indeholde en fælles vedtaget og nedskrevet vision samt konkrete mål og aktiviteter ift. elevernes muligheder for at få sund, lækker mad og gode måltidsoplevelser i skolen. Derudover over kan det være en stor fordel at formulere nogle succeskriterier, som gør evaluering og udvikling mulig.  

Vision

Som det første i arbejdet med principper og handleplaner kan I klarlægge jeres vision. Visionen viser en fælles retning og er et ideelt billede af fremtiden. Overvej fx nedenstående spørgsmål og tænk i, at det skal være troværdigt, realistisk og attraktivt.

 • Hvorfor har skolen fokus på mad og måltider?
 • Hvor vil vi gerne hen?

Indsatsområder

På baggrund af skolens vision og evt. en kommunal politik på området, kan I udvælge indsatsområder, som jeres mål og aktiviteter kan laves ud fra. Indsatsområderne kan omhandle bl.a. kvaliteten af maden (såvel ernæringsmæssig som kulinarisk), rammerne om måltiderne, læring ifm. mad og måltider samt den pædagogiske tilgang.

Mål

For at principper og handleplaner skal gøre en forskel, er det vigtigt at opstille klare og konkrete mål samt at beskrive de aktiviteter, der skal føre til, at målene bliver indfriet. Det kan fx gøres via dialog på skolebestyrelsesmøder og på pædagogiske møder. 

Eksempler på mål kan være:

 • at etablere en skolemadsordning, der kan få Måltidsmærket.
 • at skemalægge alle dagens måltider, så der er nok tid til såvel frokost som mellemmåltider.
 • at involvere eleverne i beslutninger om maden og måltiderne på skolen.
 • at skabe gode rammer for måltiderne, så eleverne kan spise og nyde maden og samværet hverdag.
 • at mad og måltider er en integreret del af undervisningen i alle fag.

Realistisk og konkret

Det er væsentligt for principper og handleplaners succes, at såvel mål som aktiviteter er realistiske i forhold til tid, ressourcer og muligheder på skolen. Og ikke mindst, at de er konkrete nok til at handle og måle på. Jo mere konkrete mål I formulerer, des nemmere bliver det at iværksætte målrettede aktiviteter. Ovenstående eksempler kan blive mere konkrete ved også at angive et præcist tidsperspektiv.

Aktiviteter

Når I skal i gang med at planlægge aktiviteter, skal I overveje hvilke aktiviteter, der bidrager til, at der er sund mad og gode måltider på jeres skole hver dag. Aktiviteterne kan have et pædagogisk sigte og involvere eleverne eller have mere praktisk karakter som at opstille en automat med koldt vand. 

Her er en række støttespørgsmål til jeres dialog:

Måltiderne på skolen 

 • Hvornår på dagen har eleverne mulighed for at spise frokost og mellemmåltider?
 • Hvor lang tid har de til at spise?
 • Hvor skal maden spises?
 • Hvem skal deltage under måltidet?
 • Hvordan skal de fysiske rammer være?
 • Er der fokus på fællesskaber omkring måltidet?
 • Hvem har indflydelse på maden og omgivelserne?

Se Fødevarestyrelsens fem råd til rammer om måltidet 

Skolemadsordningen

 • Hvilket udbud af mad og drikkevarer ønsker skolen at tilbyde?
 • Stiller skolen krav til maden, fx i forhold til økologi, sæson, ernæring, smag og variation m.m.?
 • Hvilken form for organisering har I mulighed for på jeres skole (faciliteter, personale, økonomi osv.)

Se Fødevarestyrelsens guide til sundere mad i skolen.

Madpakker

 • Skal eleverne have mulighed for at opbevare madpakker på køl?
 • Opfordrer skolen til, at madpakker er så sunde som muligt?
 • Skal der være eksempler på, hvad madpakken kan indeholde? Brug fx Fødevarestyrelsens Gi´ Madpakken en hånd - se mere her

Festlige lejligheder

 • Hvordan fejres festlige lejligheder som fødselsdage, mærkedage og andre begivenheder?
 • Hvad kan der serveres på skolen af mad og drikke?

Læs om søde sager og særlige lejligheder i Fødevarestyrelsens guide til sundere mad i skolen 

Pædagogiske aktiviteter

 • Hvordan er mad og måltider en del af undervisningen og skolens øvrige miljø, fx så eleverne tilegner sig viden og kompetencer til at træffe sunde valg?
 • Er eleverne involveret i beslutninger eller aktiviteter omkring mad og måltider på skolen? Se mere om inddragelse af eleverne her.

Involvering og ansvarsfordeling

Det er vigtigt, at både lærere, pædagoger, andet personale på skolen og elevrådet får mulighed for at diskutere hvilke aktiviteter, der skal iværksættes. Hermed opstår der ofte ejerskab for aktiviteterne, og der bliver en mere lystbetonet og naturlig ansvarsfordeling. Det er afgørende for aktiviteternes gennemførsel og opfølgning, at der er en tydelig fordeling af ansvar for de enkelte aktiviteter, og at de opgaver, der er forbundet med ansvaret, er overkommelige. 

Succeskriterier

Mange principper og handleplaner for mad og måltider indeholder kun mål og aktiviteter. Det kan anbefales også at medtænke succeskriterier. Succeskriterier skal bruges til at definere, hvad der skal til, for at målet er nået. Derfor skal de være konkrete og målbare. 

Succeskriterierne er gode, hvis I vil efterse, om I har nået de mål, I har opstillet, og om aktiviteterne virker efter hensigten. 

Evaluering og udvikling

Det er en god idé, hvis der i principper og handleplaner også står, hvornår og hvordan de vedligeholdes og opdateres, og hvem der har ansvaret for det. I kan tage principper og handleplaner op én gang om året på et skolebestyrelsesmøde, personalemøde og elevrådsmøde og følge op på, hvordan det er gået i løbet af året.

 • Hvad er gået godt og dårligt?
 • Hvilke mål har vi nået?
 • Hvilke mål er vi tæt på at opnå?
 • Hvilke mål er vi langt fra?
 • Hvilke nye aktiviteter skal iværksættes for at nå målene?
 • Hvad kunne vi tænke os at gøre igen?
 • Hvad kan vi gøre anderledes og udvikle?
MENU