Gå til hovedindholdet

Sund skolemad der sælger

Er jeres skole godt i gang med at få gjort maden på skolen sundere, eller er der allerede et sundt udvalg, kan det være en god ide at se på, om der er optimale vilkår for, at maden bliver solgt, spist og nydt.

Der er stor chance for, at madordningen bliver en succes, hvis der både er godt køkkenarbejde og godt samarbejde. Et godt samarbejde mellem medarbejdere og skoleledelse kan sikre opbakning til at gennemføre initiativer omkring maden, der gør, at eleverne køber og spiser skolemaden sammen i hyggelige omgivelser. 

I, der har jeres gang i køkkenet og på skolen i øvrigt, kender hverdagen og har viden om, hvor der er potentiale for forbedringer, og hvad der skal til – både stort og småt. Det kan være initiativer, der synliggør den sunde skolemad, inddrager eleverne i at skabe et hyggeligt spisemiljø eller skaber meningsfulde ændringer af arbejdsgange og planlægning, så eleverne har gode muligheder for at købe og spise maden på skolen.

Nedenfor er samlet en række gode råd som kan være en hjælp, når jeres sunde skolemad skal sælges.

Overskueligt, enkelt og fristende

Et enkelt og let tilgængeligt udvalg øger salget af sund skolemad. Undersøg om maden er synlig fra disken, og om udvalget er overskueligt for alle – udnyt at vi også spiser med øjnene og frist eleverne! En oplysende, letforståelig og læsevenlig menuplan kan hjælpe med at skabe overblik og gøre at eleverne ved, hvad de skal glæde sig til at spise. Du kan også friste med smagsprøver, velduften fra nylavet mad og sjove madhistorier om det, der serveres – appellér til alle sanserne! 

Synlighed

Vær offensiv og synliggør kantinens tiltag – fortæl om maden og vær stolt af det store stykke arbejde, I gør – det smitter af på lysten til at bakke op! Brug elevintra, forældreintra, personaleintra, skolens hjemmeside, infoskærme, plakater, skoleblad, introfoldere og andre af skolens kanaler til at skabe synlighed om kantinen og den sunde mad. Vær om muligt til stede når eleverne spiser, så de kan spørge, og I kan fortælle. Tiltræk evt. ekstra opmærksomhed ved at lancere kantinen med nyt navn og image, gøre noget særligt ud af åbningsdagen og lave andre lejlighedsvise arrangementer, gerne koblet med skolens øvrige temauger og traditioner. 

Se hvordan I får Fødevarestyrelsens måltidsmærke her, og se hvordan I nemt og effektivt kan bruge Måltidsmærket til at markedsføre jer med at have sund mad.

Møder og arrangementer

Ved at tilbyde mad ved flere lejligheder end ved det daglige salg i skoleboden eller kantinen, får flere øjnene – og munden – op for jeres mad. Måske kan du levere mad til forældremøder, skolebestyrelsesmøder, klassearrangementer, skolefester? 

Pris

Pris er oftest en afgørende faktor for, at eleverne køber mad i skolen, så tilpas prisniveauet til elever og forældre på jeres skole. Der kan være meget at vinde ved at arbejde med prispolitik, fx at nedsætte prisen på nye retter i en introduktionsperiode eller sælge småretter med grønsager som ekstra tilbehør til en fordelagtig pris. Hvis det sunde ikke er det, der sælger bedst, så alliér dig med skoleledelse, forældre og personale for at vise at det sunde valg er prisen værd.

Madråd

Inddragelse giver pote – skab et forum hvor I kan inddrage både elever og voksne for at få deres behov og ønsker klarlagt. Med hjælp fra ledelsen kan I fx lave et ”madråd”/kantineudvalg, der udover eleverne også omfatter repræsentanter for lærerne, pædagogerne, ledelsen, skolebestyrelsen og evt. sundhedsplejerskerne eller andre vigtige aktører ift. mad og måltider hos jer. Så har maden og omgivelserne en chance for at imødekomme brugernes ønsker, sikre opbakning fra øvrige medarbejdere, ledelse og bestyrelse på skolen, og skabe ejerskab på sigt. Inviter evt. madrådet til at deltage i madlavning, salg og spisning, så de selv oplever muligheder og udfordringer.

Du kan også spørge direkte om elevernes og lærernes mening. 

Ris/ros kasse.

Direkte snak med eleverne/lærerne om deres ønsker.

Konkurrence – månedens fif får 1 x gratis mad.

Elever med på køkkenholdet

Tag gerne eleverne med i køkkenet, hvis rammer og organisering på skolen er til det. Eleverne kan både inddrages i selve madlavningen og i det øvrige køkkenarbejde, men også få en rolle i salgssituationen. Elever der inddrages bliver oftest mere nysgerrige, får større lyst til og ejerskab for skolemaden og bliver gode ambassadører. Gode ambassadører kan bidrage til kantinens fremgang og udvikling.

Spisemiljø

Den gode måltidsoplevelse understøttes, hvis omgivelserne er rare at spise i. Et spisemiljø med god akustik, hyggelig belysning, udluftningsmuligheder, behagelig temperatur, god indretning og plads til at sidde sammen, giver gode forudsætninger for at maden bliver spist. 

Inspiration og netværk

Måske har I også lyst til at få inspiration ude fra – ledelsen kan hjælpe med at gøre det muligt at komme på inspirationskurser, efteruddannelse eller deltage i netværk med andre, der laver skolemad. Gode idéer kan man ikke få nok af – mange oplever at tiden, der bliver brugt til at hente inspiration, viden og sparre med andre er rigtig godt givet ud.

Et rum for mad og måltider

MENU