Gå til hovedindholdet

Forbilleder under måltiderne

Skoleledelsen samt lærerene og pædagogerne ude i klasserne, kan signalere, at måltidet er vigtigt igennem deres adfærd og tilgang til maden og måltiderne. Lærerne og pædagogerne er således vigtige forbilleder i elevernes skoledag - også under måltiderne. Og eleverne er vigtige forbilleder for hinanden.

Erfaringer viser, at der netop under måltiderne er en enestående mulighed for at styrke både relationer, inklusion samt sociale kompetencer og fællesskab. Der er således mange fordele ved, at lærere og pædagoger deltager aktivt i måltidet. Det er især de yngste elever, der bruger de voksne som rollemodeller, men pædagogernes og lærernes engagement og deltagelse i måltiderne er vigtige - både på de yngste og ældste klassetrin.

Når de voksne og eleverne tager ejerskab til maden og måltidet, kan de være gode forbilleder for hinanden, og desuden styrke elevfællesskabet og relationen imellem de voksne og eleverne.  Både for de små og store elever kan der være stor værdi i, at elever og voksne får delt stort og småt henover et godt måltid. Og det er desuden her, at de voksne kan komme til at kende eleverne på en anden måde end i timerne. Overvej om der skal være en eller flere måltidsværter, der kan være med til at skabe de gode rammer om måltidet – for værten er nøglen til det gode ’middagsselskab’.

MENU