Gå til hovedindholdet

Et fælles projekt

Lokale principper og handleplaner er gode værktøjer til at skabe en fælles holdning, fælles mål og en professionel tilgang til, hvordan maden og måltiderne kan underbygge skolens værdisæt. Samtidig kan de bidrage til at evt. kommunale visioner for mad og måltider virker i skolens hverdag. Principper og handleplaner kan med fordel udarbejdes i et samarbejde mellem skoleledelse, skolebestyrelse, elevråd, køkkenpersonale, lærer, pædagoger samt evt. øvrige relevante medarbejdere på skolen.

Principper og handleplaner, som er udarbejdet og vedtaget i fællesskab, sikrer, at alle parter har forholdt sig til hvilke rammer og vilkår, der er for skoledagens måltider. Det øger medejerskabet for skolens måltidskultur på tværs af lærere, pædagoger, køkkenmedarbejdere, ledere, forældre og elever. Når der er taget stilling til maden og måltiderne på skolen, kan skolen være med til at gøre det sunde valg lettere og dagens måltider til gode oplevelser. Måltidsoplevelser som forbedrer mulighederne for koncentration i timerne og trivsel i hverdagen. 

MENU