Gå til hovedindholdet

Køkkenet som pædagogisk værksted

Hvis madordningen skal bruges som et pædagogisk værksted, kræver det, at køkkenet prioriteres. 

Køkkenet kan blive til selve hjertet i skolen, hvor alle mødes, og der er en hyggelig stemning. Flere skoler har erfaret, at succesen afhænger af følgende punkter: 

  • Engagement.
  • Gode køkkenredskaber.
  • Fleksibilitet.
  • Kreativitet.

Engagement

Hvis eleverne skal synes, det er sjovt at lave aktiviteter i køkkenet, kræver det, at den voksne, der står for køkkenet, også synes, det er sjovt. Den voksnes kreativitet, glæde og engagement ved at arbejde med mad vil smitte af på eleverne. Opfatter personalet det som en sur tjans at stå i køkkenet, vil det smitte af på eleverne, og de vil heller ikke have lyst til at være i køkkenet. 

Gode køkkenredskaber

Gode redskaber giver lyst til at arbejde med maden og viser, at arbejdet i køkkenet tages alvorligt. Sørg for, at der er skarpe knive, ordentlige skærebrætter, gryder i forskellige størrelser osv. Ligesom eleverne i træværkstedet lærer at omgås værktøjet med respekt, skal de i køkkenet lære samme form for respekt. 

Fleksibilitet

Der vil være dage med sygdom blandt personalet og dage, hvor eleverne ikke kan deltage på grund af andre aktiviteter på skolen. Hvis alle er fleksible og støtter op om madordningen på de dage, hvor alt ikke går lige efter planen, er der større chance for, at madordningen lykkes. 

Kreativitet

Der er god brug for fantasi og kreativitet, når I arbejder med sund mad i skolen. Personalets kreativitet og positive tilgang er med til at inspirere eleverne til selv at være kreative og prøve nyt. Børn elsker at udforske og eksperimentere, og det er der rig mulighed for fx med frugter og grønsager, fordi de giver så mange forskellige smage og farver og kan tilberedes på mange måder.

MENU