Gå til hovedindholdet

Hvad indeholder en bevægelsespolitik?

En politik for bevægelse kan indeholde beskrivelse af:

Visioner og mål

  • Hvorfor har skolen fokus på bevægelse?
  • Hvad ønsker skolen at opnå ved at arbejde med bevægelse? 

Rammerne

  • Hvad er skolens holdning til de fysiske rammer?
  • Hvilke muligheder er der indendørs, og hvilke muligheder er der udendørs?
  • Har skolen en politik for, at legeredskaber, boldbaner, legepladser skal vedligeholdes eller udvikles med særligt fokus på at øge mulighederne for bevægelse?
  • Kan den lokale skov, strand, park, legepladser og idrætsfaciliteter inddrages mere i skolens aktiviteter?

Pauserne

  • Gør skolen noget for at gøre det nemt og sjovt at være fysisk aktiv i pauserne? Er der fx etableret legepatruljer?
  • Skal der være voksne til stede, som kan styre eller igangsætte aktiviteter?

Pædagogiske aktiviteter

  • Hvordan er bevægelse en del af undervisningen og skolens øvrige miljø, fx så muligheden for bevægelse øges, og så eleverne tilegner sig viden og kompetencer til at træffe sunde valg?
  • Er eleverne involveret i beslutninger omkring rammer og muligheder for bevægelse?
MENU