Gå til hovedindholdet

Principperne i anbefalingerne

Anbefalingerne tager udgangspunkt i de officielle kostråd, og et sundt frokostmåltid kan sammensættes ved at følge anbefalingerne. Anbefalingerne kan downloades nedenfor.

Anbefalingerne for det sunde måltid er bygget op om otte basis-madvaregrupper. Madvaregrupperne tager udgangspunkt i Fødevarestyrelsens officielle kostråd. Madvaregrupperne er:

 • Frugt og grønt
 • Kartofler, ris og pasta
 • Brød og gryn
 • Fisk og fiskepålæg
 • Kød, kødpålæg og æg
 • Fedtstoffer
 • Ost og mælkeprodukter
 • Drikkevarer.

Frekvens, kvalitet og mængde

For hver enkel madvaregruppe er der anbefalinger for:

 • Hvor ofte en madvare serveres
 • Den ernæringsmæssige kvalitet
 • Den vejledende mængde.

Et sundt frokostmåltid kan sammensættes ved at følge anbefalingerne inden for hver madvaregruppe.

Anbefaling til hvor ofte

En 'hvor ofte-anbefaling' beskriver, hvor ofte Fødevarestyrelsen anbefaler, at du serverer bestemte typer af mad, fx fisk, kød, frugt og grønt, rugbrød med mere.

Eksempelvis bør fiskepålæg altid indgå i et koldt frokostmåltid, mens det er muligt at variere mellem fx kartofler, ris og pasta ved de varme frokostmåltider.

Anbefaling til kvalitet

Kvalitetsanbefalingen beskriver, hvilken ernæringsmæssig kvalitet Fødevarestyrelsen anbefaler dig at stille til valg af madvarer, fx fedtindhold i kød eller mælk. Anbefalingerne er med til at nuancere den ernæringsmæssige kvalitet af madvarerne. Her er ordet 'hovedsageligt' anvendt. Det betyder, at tre ud af fem gange madvaren serveres, skal kvalitetsanbefalingen være overholdt. Et eksempel kan være ”Vælg hovedsageligt pålæg med maks. 10 gram fedt pr. 100 gram”. 

Vejledende mængder

Vejledende mængde beskriver, hvor store mængder mad Fødevarestyrelsen anbefaler, at du beregner til hvert barn, fx hvor meget frugt og grønt der mindst skal tilbydes ved frokostmåltidet. For madvaregrupperne fisk, kød samt frugt og grønt er der anbefalinger for to uger. Dette giver mulighed for en fleksibel planlægning, samtidig med at børnene får de rette mængder af vitaminer og mineraler.

Mængderne gælder for tilberedt mad og ikke den rå madvares vægt. Mængder er vejledende gennemsnit for hele børnegruppen undtagen for fisk, kød, frugt og grønt. Det betyder, at nogle børn vil spise lidt mere, og andre vil spise lidt mindre.

Udgangspunktet er, at der altid skal serveres mad nok, så børnene kan blive mætte, men faktorer som alder, aktivitetsniveau og energiindhold i dagens øvrige måltider kan også have betydning for, hvor meget børnene spiser.

MENU