Gå til hovedindholdet

Succes

I arbejdsgruppen skal man sikre sig, at projektet om at fremme sund mad ikke falder til jorden, hvis nøglepersonerne forsvinder. Derfor skal der være en robust organisation af opgaverne med et helhjertet ejerskab og solid opbakning til arbejdet.

Det er fx en god idé med jævnlige møder, hvor man holder hinanden fast på det, der er besluttet. Her kan en handlingsplan, hvor der beskrives, hvad der skal gøres, hvem der gør det og hvornår, også være et godt redskab.

Inden projektet for alvor går i gang, er der forskellige spørgsmål der skal afklares fx:

  1. Hvor mange økonomiske og tidsmæssige ressourcer er der?
  2. Hvor ofte skal arbejdsgruppen mødes?
  3. Hvem er tovholder for arbejdsgruppen og sørger for fx at indkalde til møder?
  4. Hvordan formidles projektet ud til de øvrige medarbejdere?
  5. Hvordan får man forslag fra de øvrige medarbejdere?
  6. Er der behov for konsulenthjælp eller kurser?
  7. Hvordan og hvornår evaluerer man, om projektet er en succes?

Måske er der behov for hjælp fra en ekstern konsulent.

MENU