Gå til hovedindholdet

Nu kan der søges tilskud til øko-omstilling i køkkener

Nu kan du søge tilskud til omstilling af køkkener til økologi frem til 1. februar 2016. Som noget nyt kan også private køkkener søge støtte under økologifremme-ordning.

Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen – og uddeler som sædvanlig også støtte til omstilling af offentlige køkkener. Støttemidlerne kommer fra EU’s landdistriktsprogram og går til kompetenceudvikling af køkkenpersonale, hvor de lærer om økologisk køkkendrift.

På grund af EU-regler om statsstøtte er tilskuddet til projekter målrettet private køkkener på 60 procent, mens projekter målrettet offentlige køkkener som hidtil kan få 100 procent i støtte.

Støtten til private projekter er betinget af, at de deltagende virksomheder er små og mellemstore virksomheder bosiddende i et landdistrikt.

Du kan søge om tilskud frem til 1. februar 2016.

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Erhverv på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail erhverv@naturerhverv.dk

Læs mere

Økologifremmeordningen  

 


MENU