Gå til hovedindholdet

Mad og måltider på den politisk dagsorden

At skabe gode rammer og strukturer for børns mad og måltider er blot én af mange dagsordener, der konkurrerer om beslutningstagernes opmærksomhed. En prioritering af området forudsætter først og fremmest, at det sættes på den kommunale dagsorden, og at en politik på området anses som betydningsfuldt. At klargøre kommunens politiske målsætninger og visioner for mad og måltider er derfor altid en god begyndelse. 

Ønsker for fremtiden

Kommunens overordnede politik skal afspejle, hvad kommunen ønsker og prioriterer for fremtiden og hvilke værdier, der ligger bag disse prioriteringer. Politikken skal sættes i relation til de lovgivningsmæssige rammer, der kan have indvirkning – herunder dagtilbudsloven, folkeskoleloven, serviceloven, sundhedsloven, folkeoplysningsloven, planloven og fødevareloven. 

Udfordringer og løsninger

En politik for børns mad og måltider kan med fordel definere de væsentligste problemstillinger på området og undersøge årsager og grunde til udfordringerne. Ligeledes er det vigtigt, at politikken forholder sig til mulige løsninger og forslag til at forebygge og imødekomme udfordringerne. I Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker for "Mad & Måltider" og "Overvægt" er der hjælp og inspiration bl.a. til at udforme retningslinjer og forslag, der tager udgangspunkt i den gældende viden og  evidens på området.

Politik er også et spørgsmål om tid og ressourcer. En politik for mad og måltider forudsætter, at kommunen afsætter tid til at beslutte, planlægge, gennemføre og evaluere politikken.

MENU