Gå til hovedindholdet

Æbler

Æbletræerne bugner af dejlige, danske æbler i efterårsmånederne. Der er meget godt at sige om æbler – de er knasende saftige, smager godt, er flotte og så er de oven i købet sunde. Et rigtigt godt bidrag til 6 om dagen.

Der er mange forskellige æblesorter med varierende høsttidspunkt, så sæsonen er lang. Desuden er en del sorter velegnede til lagring. Æbler dyrkes vidt udbredt i tempereret klima, og importerede æbler kan man købe det meste af året.

Næringsstoffer i æbler

Æblers indhold af næringsstoffer er blevet undersøgt gentagne gange i perioden 1984-1999. Som i de fleste frugter er vandindholdet i æbler ret stort –ca. 85 % – og energiindholdet ret lavt. Fedtindholdet er meget lavt, og energien kommer stort set kun fra kulhydrater. Æbler indeholder ca. 2,2 gram kostfibre pr. 100 gram og ca. 11 mg C-vitamin pr. 100 gram. Det kan dog variere en del fra sort til sort.

I 1984 og i 1988 er der undersøgt tre danske sorter; Spartan, Gråsten og Stark Earliest samt en række importerede æbler. Her var C-vitaminindholdet lavest i den sene sort Spartan samt i importerede æbler.

I nyere undersøgelser er andre sorter dominerende på markedet, og C-vitaminindholdet er højest i den tidlige sort Discovery og lavest i importerede æbler.

Indholdet af øvrige næringsstoffer har i gennemsnit ikke ændret sig væsentligt i perioden, selvom sorterne har skiftet.

I forsøg, hvor næringsstofferne blev undersøgt ved lagring, fandt man ud af, at der generelt ikke skete nogen nedgang i indhold af energi, kulhydrater, tørstof og C-vitamin – selv ikke efter ½ års lagring.

Økologisk dyrkede æbler

Til økologisk dyrkning anvendes andre æblesorter end til konventionel dyrkning. Sammenlignes næringsstofindholdet i økologisk dyrkede æbler med konventionelt dyrkede er forskellene ret små og inden for de variationer, der almindeligvis ses mellem forskellige sorter.

Konventionelt dyrkede æbler bliver sprøjtet med pesticider under dyrkningen, men restindholdet af pesticider i æbler er generelt små og udgør ingen sundhedsfare.

MENU