Gå til hovedindholdet

Børn skal sanse, lære og lege med maden

Måltidspartnerskabet offentliggør i dag en rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet, et litteraturstudie i betydningen af daginstitutioners madkultur og måltidspædagogik for børns maddannelse, madmod og madglæde.

Leg og læring under måltidet styrker børns appetit på udfordringer, når det gælder mad, viser ny en rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.

Litteraturstudiet samler forskningsresultater om hvilke faktorer, der har størst indflydelse på børns madvaner. Rapporten er den første på området, der har samlet den eksisterende forskning, og viser, at hvis børnene skal motiveres til at spise sundere, handler det om mere end at tilbyde dem ernæringsmæssig rigtig mad.

Blandt andet har det pædagogiske personale en positiv indflydelse på, hvor meget og hvad børnene spiser til måltiderne. Børnene bliver mere nysgerrige på maden og har et større madmod, hvis de voksne fungerer som rollemodeller.

"Gode madvaner grundlægges i barndommen, og daginstitutionen er et oplagt sted, hvis man vil påvirke hvad børn rent faktisk spiser, og hvordan de spiser, fordi børnene får dækket mellem 45 og 70 procent af deres daglige energibehov i institutionen. Det handler ikke kun om, at børnene skal være mætte, men at de får både viden, madkompetencer, forståelse og nogle gode oplevelser med maden og de muligheder for fællesskab, som måltidet også rummer," siger Bente Stærk, souschef for Ernæring i Fødevarestyrelsen og formand for Måltidspartnerskabet.

I de danske daginstitutioner er maden og måltidet et vigtigt og tilbagevendende omdrejningspunkt i børnenes hverdag, men det kan med fordel spille en endnu større rolle i det pædagogiske arbejde, dokumenterer rapporten. 

”Mad og måltider i daginstitutioner”

I Måltidspartnerskabet samarbejder man netop om projekt ”Mad og måltider i daginstitutioner”. Indsatsen skal på sigt bidrage til at løfte samarbejdet mellem det pædagogiske og køkkenfaglige personale. I institutionerne er mad og måltider et vigtigt omdrejningspunkt i børnenes hverdag og i det pædagogiske og køkkenfaglige arbejde.

Målet med projektet er, i endnu højere grad, at integrere mad og måltider i den generelle dannelsestænkning og bidrage til en professionalisering af personalet når det gælder maden.

På baggrund af litteraturstudiet fra Københavns Universitet og resultaterne af en gennemført workshop om best practice for mad og måltider i institutioner blandt pædagoger og køkkenfagligt personale, igangsætter Måltidspartnerskabet nu anden fase af sit projekt. Her udvikler Måltidspartnerskabet et katalog med konkrete initiativer og idéer til daginstitutionernes arbejde med mad og måltider, der efterfølgende skal afprøves og evalueres i udvalgte kommuner og institutioner i Danmark.

Kontakt

Thea Bjørnholt, Kommunikationsmedarbejder, Fødevarestyrelsen, Tlf.: 7227 6900.

Pjecer og rapporter

Maddannelse, madmod og madglæde – hvilken betydning har daginstitutioners madkultur og måltidspædagogik?, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet


MENU