Gå til hovedindholdet

Spædbørn bør ikke få komælk – et af flere nye råd

I hele det første leveår anbefales det at spædbørn får modermælk eller modermælkserstatning og ikke komælk. Sådan lyder en af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om spædbørns og småbørns ernæring. Der er også nye anbefalinger om jerntilskud og fisk.

Sundhedsstyrelsen har udsendt en ny publikation ”Ernæring til spædbørn og småbørn – en håndbog for sundhedspersonale”. Publikationen indeholder en række ændringer i forhold til tidligere anbefalinger om mad til spædbørn.

Nye anbefalinger for mælk til spædbørn

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at børn ikke får komælk, men kun modermælk eller modermælkserstatning i hele det første leveår. Årsagen er, at komælk har et proteinindhold, der er cirka tre gange så højt som modermælk og et lavt jernindhold. Der er dokumentation for, at for meget protein i spædbørnsalderen har betydning for udviklingen af overvægt senere i livet. Fra 9-månedersalderen kan der gives små mængder komælk i maden - under 100 ml i døgnet.

Surmælksprodukter af sødmælkstypen (sødmælksyoghurt, A38 og tykmælk) kan dog gives i små mængder (stigende fra ½ dl til 1 dl) fra 9 måneder, som en del af en varieret overgangskost. 

Produkter med højt proteinindhold, som fx skyr, fromage frais, ymer og ylette, kan tidligst gives, fra barnet er 2 år som en del af en varieret kost. 

Nye anbefalinger for jerntilskud

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke længere jerntilskud til børn født til tiden i perioden 6-12 måneder. Behovet for jern bør fra 6-måneders alderen dækkes af en jernholdig kost med blandt andet kød og fisk. Børn født for tidligt skal stadig have jerntilskud.

Nye anbefalinger for fisk

Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen anbefaler nu, at børn under tre år ikke får store rovfisk som fx tun. Det gælder også tun på dåse. Årsagen er, at der kan være risiko for, at barnet får for meget kviksølv gennem maden, og et højt indtag af kviksølv kan påvirke hjernens udvikling negativt.

Nye anbefalinger for introduktion af gluten

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at glutenholdige produkter gives i variation med ikke-glutenholdige produkter og i stigende mængde fra barnet begynder på skemad. Det vil sige, glutenholdig kost kan gives, før barnet fylder 6 måneder.

De nye anbefalinger tager udgangspunkt i dokumenteret viden om, hvilken ernæring spædbørn og småbørn bør have for at vokse optimalt. Anbefalingerne kommer i kølvandet på de nordiske næringsstofanbefalinger fra 2013, de nye officielle danske kostråd og på baggrund af en rapport om behovet for nye anbefalinger udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.

Kontakt

Hanne Høberg Hansen, ernæringsfaglig medarbejder, Fødevarestyrelsen, tlf.: 7227 6900.

Annette Poulsen, Sundhedsstyrelsen, tlf.: 7222 7597.

Læs mere på andre sider

Ernæring til spædbørn og småbørn – en håndbog for sundhedspersonale, Sundhedsstyrelsen


MENU