Gå til hovedindholdet

Store besparelser ved at spare på saltet

Hvis danskerne spiste lidt mindre salt, ville der både være mange penge og liv sparet, og færre ville blive syge. Det viser nye danske beregninger.

Danskerne spiser næsten dobbelt så meget salt som anbefalet, og det har store konsekvenser for sundheden, dødeligheden og samfundsøkonomien.

Et højt saltindtag har især betydning for risikoen for at få forhøjet blodtryk og for risikoen for at udvikle hjertekarsygdomme.

Effektiv strategi til at forebygge hjertekarsygdomme

Analyser fra andre lande har vist, at selv en beskeden reduktion i befolkningens saltindtag er en af de mest effektive strategier til at forebygge hjertekarsygdomme – nogle anfører at det er lige så effektivt som rygestop. Hidtil har der dog ikke været nogen beregninger af, hvad en saltreduktion i Danmark vil betyde.

Mange penge og liv kan spares

Forskere ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed har gennemført omfattende konsekvensberegninger af effekten af at reducere saltindtaget i befolkningen. Baseret på danske data konkludere Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, at der i Danmark umiddelbart kan spares mellem 150 og 240 mio. kr årligt og på lang sigt spares 1-2 mia. kr. årligt på udgifter relateret til hjertekarsygdom, hvis det daglige saltindtag sænkes med 3 gram. Herudover vil mindst 1.000 dødsfald årligt kunne undgås.

Beregningerne bygger på konservative bud på de sundhedsmæssige konsekvenser, hvorfor de beregnede besparelser kan betragtes som et minimum. Overordnet er der således store sundhedsmæssige og økonomiske gevinster at hente på en samlet indsats for at reducere saltindtaget blandt danskerne.

En reduktion på 3 gram om dagen kan dog ikke gøres uden fødevareindustriens medvirken, da ca. 70 % af det salt vi spiser kommer fra forarbejdede færdigfremstillede fødevarer.

Kontakt

Ulla Toft, Senior forsker, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Tlf.: 3863 3260.


MENU