Gå til hovedindholdet

Vi deler erfaringer om gode måltider til ældre

Vidensbanken ”Bedremåltider.dk er en enestående mulighed for at få ideer og erfaringer om måltider til ældre bredt ud til alle, der har brug for det i deres dagligdag.

De første erfaringer er lagt ind på vidensbanken Bedremåltider.dk, og flere er på vej – måske er din erfaring den næste, der bliver lagt på? Erfaringerne på Bedremåltider.dk kan spænde fra mere systematiske dokumenterede indsatser til praksisnære idéer, der er afprøvet med god effekt. Så det du måske mener kun er et lille skridt hen imod bedre praksis, kan sagtens vise sig at være noget, som er brugbart og kan bruges med stor succes også et andet sted.  

Vidensbanken skal inspirere bredt, så de erfaringer, der lægges på Bedremåltider.dk kan være eksempler på en anderledes organisering, tilberedning og servering af måltider i plejeboligen. Det kan også være erfaringer fra den ældres eget hjem via en madleverandør eller i aktivitetstilbud, ældrecaféer og klubber. Ligeledes skal vidensbanken bidrage til at udbrede mad og måltiders betydning for både forebyggelse, rehabilitering og behandling.

Der er god grundt til at dele gode ideer og erfaringer af de mange løsninger for måltider til ældre, som kommuner og institutioner praktiserer hver dag. Det kan sikre en bedre livskvalitet for den ældre – men også en større tilfredsstillelse i arbejdet med at give ældre gode oplevelser ved måltidet.  

Det er derfor, at Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Madkulturen i samarbejde med relevante aktører har valgt at oprette en vidensbank for gode løsninger på ældremadsområdet.

Foruden cases indeholder Bedremaaltider.dk en liste over relevant litteratur inden for området.

De gode erfaringer deles ved at indsende dem via Bedremaaltider.dk

Se også Miljø- og Fødevareminister Eva Kjær Hansens klumme i Danske Kommuner.

Kontak

Tove Vestergaard, Fødevarestyrelsen, Tlf.: 7227 6900

Læs mere på andre sider

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjær Hansens klumme i Danske Kommuner.


MENU