Gå til hovedindholdet

Ti anbefalinger til regeringen skal løfte danskernes sundhed

Fem ministre modtog i fredags ti anbefalinger fra Advisory Board for mad, måltider og sundhed. Anbefalingerne skal være med til at bremse danskernes øgede overvægt og begrænse endnu større udgifter til sygdomme som diabetes.

For første gang nogensinde var over halvdelen af danskerne sidste år overvægtige. Usund mad og dårlige madvaner anses, næstefter rygning, som den risikofaktor, der nationalt koster flest dødsfald og medfører kroniske livsstilssygdomme som diabetes, hjertekarsygdom og kræft. Som følge af udgifter til type 2-diabetes forventer OECD en årlig vækst i Danmark, som er en tredjedel lavere end ellers forventet. Det svarer til et årligt tab på ca. 10 mia. kr. i 2035. Samfundsudgifterne alene til diabetes forventes at fordobles fra ca. 30 mia. kroner i 2015 til 60 mia. kroner i 2025.

Derfor tager miljø- og fødevareministeren, sundhedsministeren, børne- og socialministeren, undervisningsministeren og ældreministeren godt imod ti anbefalinger om mad, måltider og sundhed, som skal følges op af et tværministerielt udspil.

Miljø- og Fødevareministeren: 

- Vi må konstatere, at vi står med nogle meget store sundhedsudfordringer direkte relateret til kostvaner, som kampagner ikke har løst; over halvdelen af danskerne er overvægtige, og vi har set en fordobling af forekomsten af diabetes 2 på blot ti år. Det er vi nødt til at gøre noget for at bremse, og det er en samfundsopgave at udbrede den viden, som vi har om vores fødevarer, så folk er klædt på til at træffe egne, myndiggjorte valg for deres eget liv, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

- Vi skal især have gjort noget ved den massive sociale ulighed, vi også ser i sundhed, som i høj grad skyldes dårlige madvaner og manglende fællesskab om måltiderne. Det er jo tankevækkende, at der er 81 procent flere overvægtige blandt børn og unge, hvis deres forældre har en kort uddannelse i stedet for en lang! Med fokus på sund kost og gode måltidsvaner kan vi give børn og unge, en god start på livet. At mødes omkring gode måltider skaber grundlæggende glæde for mad og livet og påvirker sundheden positivt. Også fremadrettet. Barndommens vaner hænger ved. Både de gode og de dårlige.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

- Jeg ser frem til, at vi med et kommende udspil kan arbejde på at mindske uligheden i mad- og måltidsvaner. Mad- og måltidsvaner grundlægges i barndommen, og det har store konsekvenser for vores børn, hvis de allerede tidligt i livet kommer ind på en usund kurs. Vi bør derfor gøre en ekstra indsats for at få alle familier med, så sund mad er en mulighed i alle dele af samfundet.

Undervisningsminister Merete Riisager siger:

- Skolen skal ruste eleverne med viden om madens rolle i dansk kultur og alle de muligheder, der ligger i at kunne lave god mad og præsentere den for andre. Gode måltidsvaner og forståelse for sammenhænge mellem mad, sundhed og glæde har stor betydning for børns liv. Her spiller skolen naturligvis også en rolle. Skolen kan blandt andet lære eleverne om madglæde, gode råvarer og madlavningen som et håndværk og noget, der bringer mennesker sammen.

Ældreminister Thyra Frank siger:

- God mad og ernæring er med til, at vi kan forblive friske og dermed bevare vores livskvalitet. Derfor er flere lokale køkkener på landets plejecentre også en af mine store mærkesager. Køkkener kan bidrage til, at måltidet bliver tilberedt tæt på de ældre, så der dufter af hjemmelavet mad inden spisetid. Jeg håber, at endnu flere plejehjem og kommuner vil følge udviklingen og få køkkenerne tilbage på plejehjemmene, for det er de ældres sidste hjem – og til et hjem hører et køkken.

Anbefalinger til alle dele af samfundet

Anbefalingerne henvender sig ikke blot staten, men også til familier, civilsamfund, erhvervsliv, medier og en lang række offentlige institutioner, som vigtige ankerpunkter, der har en aktiv rolle i skabe forandring mod bedre og sundere madvaner.

Læs mere

Læs pressemeddelelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet, bl.a. med en oversigt over de ti anbefalinger samt flere fakta - her 

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressevagt, tlf.: 2284 4834, mail: presse@fvst.dk 


MENU