Gå til hovedindholdet

Sund mad gav trivsel og mere tid til undervisning på Nymarkskolen

En undersøgelse i Slagelse Kommune afslørede mistrivsel blandt Nymarkskolens elever, og at de haltede efter andre skoler, når det gjaldt sundhed. En nytænkning af skolens profil med fokus på sund mad og bevægelse har vendt udviklingen.

I 2014 afslørede undersøgelsen, at eleverne på Nymarkskolen ikke levede lige så sundt som eleverne i resten af kommunen. Derfor blev det hurtigt klart for skoleleder Rene Nielsen, at der skulle gøres noget. ”Vi besluttede os for at satse på sundhed med særligt fokus på mad og bevægelse. Forældre og skolebestyrelse blev inddraget, og vi blev hurtigt enige om, at det madtilbud, vi havde på skolen, ikke var godt nok,” forklarer Rene Nielsen. Derfor blev skoleboden lavet om til et produktionskøkken, så maden kunne produceres direkte på skolen. Ledelsen havde gennem hele processen stort fokus på økonomien, og målet var, at lave et setup, så skolekantinen kunne drives uden tilskud. 

Mere tid til undervisning 

Kantineprojektet lykkedes, og gennem det store fokus på mad og bevægelse fik man vendt udviklingen. Rene Nielsen oplever, at skolens elever er blevet sundere efter, at de tilbydes sund mad igennem hele skoledagen, herunder eftermiddagsmad. ”Forældrene oplever, at deres børn trives bedre på skolen, de ansatte oplever, at eleverne kan lære mere og man kan undervise i flere minutter per lektion. Det kommer blandt andet af, at vores elever ikke er trætte, fordi de løbende gennem hele skoledagen kan få noget at spise” forklarer Rene Nielsen.  

Måltidsmærket kan vise vejen og profilere skolen

På trods af skolens positive resultater, stopper fokusset på sundhed ikke her. Skolen vil være endnu sundere, og her tror Rene Nielsen, at Fødevarestyrelsens nye Måltidsmærke kan hjælpe dem på vej. ”Som skole har vi ledt efter svar på, hvad der er rigtigt at gøre. At der kommer nogle systematiske retningslinjer vil gøre det lettere for os at dokumentere, at det vi gør, er det rigtige for skolens elever” forklarer Rene Nielsen. Skolelederen mener samtidig at Måltidsmærket kan bruges til at profilere og positionere skolen i Slagelse Kommune, hvor ”kampen” om eleverne er hård.

Læs mere på måltidsmærket.dk 

Kontakt: Ernæringsfaglig medarbejder Maja Lund, Fødevarestyrelsen, tlf.: 7227 6900


MENU