Gå til hovedindholdet

Regeringen vil fremme bedre og sundere mad- og måltidsvaner

Fire ministerier er gået sammen om et nyt initiativ, for at få løftet danskernes mad- og måltidsvaner. Regeringen har til det formål afsat 40. mio. kroner over de næste fire år.

Der skal tænkes i nye baner og på tværs af ministerier. Fødevareministeren Esben Lunde Larsen har derfor i samarbejde med sine ministerkollegaer i Børne- og Socialministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet samt Undervisningsministeriet nedsat et såkaldt Advisory Board. Det er en gruppe af mennesker med viden om mad, måltider, sundhed og iværksætteri. De skal rådgive regeringen om, hvordan danskernes mad-, måltidsvaner og sundhed kan løftes.

Stor gevinst for samfundet

Der er store samfundsmæssige gevinster ved at løfte danskernes kostvaner. Alt for mange danskere dør for tidligt på grund af kostrelaterede sygdomme som diabetes, hjertekarsygdomme og kræft. Desuden fører svær overvægt til øget sygefravær og behandling i sundhedssystemet, der årligt påfører samfundet milliarder i årlige omkostninger.

Der skal tænkes nye tanker

- Vi ved godt, at det vi spiser har betydning for vores sundhed, men alligevel er antallet af overvægtige fordoblet på globalt plan siden 1980’erne og udgør en af nutidens store udfordringer for folkesundheden.  Der er meget at vinde for den enkelte i form af bedre livskvalitet ved en sundere livstil, og samtidig vil en effektiv indsats reducere stigende samfundsudgifter til gavn for hele samfundet. Derfor bliver vi nødt til at gøre noget aktivt og utraditionelt for at vende udviklingen. Vi har brug for helt nye måder at anskue problematikken på, og derfor har vi nedsat et kompetent Advisory Board til at fremsætte anbefalinger til regeringen, siger Esben Lunde Larsen.

En af tankerne med et at samle et Advisory Board er at samle kræfterne på tværs af både offentlige og private aktører. Ideen er at i fællesskab at sætte skub i nogle få, større tværgående anbefalinger, der giver danskerne bedre forudsætninger for en sundere livsstil.

Læs mere

Læs nyheden fra Miljø- og Fødevareministeriet her

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressevagt, tlf.: 2284 4834, mail: presse@fvst.dk


MENU