Gå til hovedindholdet

Ny vidensbank skal inspirere til bedre måltider til ældre

Røde tallerkner giver mennesker med demens ro til måltiderne. Og i Holstebro har man styrket måltidsoplevelsen ved at skabe en tættere dialog mellem køkkenet og de ældre borgere. Flere gode eksempler efterlyses til ny vidensbank om bedre måltider til ældre.

For at dele de mange gode løsninger, som kommuner og organisationer praktiserer hver dag, har Socialstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Madkulturen oprettet en online vidensbank for gode løsninger på ældremadsområdet. Bedremaaltider.dk er i luften.

Her ligger de første gode eksempler på, hvordan mad og måltider til ældre kan tilberedes og serveres, så ældre undgår uønsket vægttab og også gerne bevarer funktionsevnen og livskvaliteten. Og der er plads til flere gode eksempler.  

For at vidensbanken bliver et stærkt værktøj inviteres kommuner, organisationer og andre interessenter på ældreområdet til at bidrage med gode eksempler til Vidensbanken. Eksemplerne kan spænde fra systematisk dokumenterede indsatser til praksisnære idéer, der er afprøvet med god effekt. 

Kost- & Ernæringsforbundet er blandt de organisationer, der har valgt at bakke op om initiativet og bidrage med cases. Her udtaler formand Ghita Parry:

”Vidensbanken sætter et vigtigt fokus på en masse dygtige fagfolk i hele landet, som gør fantastiske ting. Den viden og erfaring, de har, skal vi have bredt ud. Det vil ikke kun være til gavn for de ældre, men også for de ansatte.”

Formålet med Vidensbanken er, at kommuner, institutioner og øvrige aktører på ældreområdet finder og deler inspiration til gode løsninger for mad og måltider til ældre. Vidensbanken skal inspirere til organisering, tilberedning og servering af måltider i plejeboligen, i den ældres eget hjem via en madleverandør eller i aktivitetstilbud, ældrecaféer og klubber.

Banken kan bidrage til at udbrede betydningen af mad og måltiders betydning for forebyggelse, rehabilitering og behandling – både i en praktisk hverdag og som en del af de strategiske indsatser. I banken kan man dele denne viden med andre og hente inspiration til, hvordan man kan forbedre sine egne indsatser.

Foruden cases indeholder Bedremaaltider.dk en liste over nyttig litteratur på inden for området.

Kommuner og andre interessenter på ældreområdet opfordres til at dele gode erfaringer ved at indsende dem via Bedremaaltider.dk

www.bedremaaltider.dk  

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressekontakt, tlf. 22 84 48 34 
Socialstyrelsens pressekontakt Julie Møller, tlf. 41 73 08 61 
Madkulturens pressekontakt Rikke Houkjær, tlf. 50 50 62 49


MENU