Gå til hovedindholdet

Madleg giver børn appetit på nye madoplevelser

Med inspirationshæftet 'Madleg' får børn og voksne i de danske daginstitutioner ny inspiration til at udforske maden og måltidets muligheder sammen. 'Madleg' indeholder konkrete aktiviteter om og med mad.

I de danske daginstitutioner er maden og måltidet et vigtigt og tilbagevendende omdrejningspunkt i børnenes hverdag. Børn i daginstitution får dækket op imod 45 til 70 procent af deres daglige energibehov i institutionen, hvilket gør institutionerne til et relevant fokusområde, når det gælder maden og det fælles måltid. "Børn skal have sunde og velsmagende måltider, men mad er mere end det, der mætter. Maden og måltidet har et stort potentiale fx i forhold til at inddrage børnene i madlavningen og lade dem eksperimentere, lege og lære" siger Sara Stiles Månsson, fuldmægtig i Fødevarestyrelsens Børne- og ungeteam.

Med inspirationshæftet 'Madleg' ønsker Fødevarestyrelsen, i samarbejde med en række partnere i Måltidspartnerskabet, at inspirere landets daginstitutioner til at sætte fokus på mad- og måltidskulturen. 'Madleg' indeholder konkrete aktiviteter om mad og måltider, og temaerne i hæftet er tæt knyttet til de pædagogiske læreplaner, som pædagogerne allerede kender. 'Madleg' kan anvendes uanset om, der er madpakker eller en madordning, og er således et godt og praktisk afsæt, som kan inspirere landets daginstitutioner til at sætte endnu mere fokus på, hvordan maden kan indgå i den pædagogiske hverdag.

Madleg på tværs

I inspirationshæftet introduceres maddannelse som et ønske om at kvalificere børns kompetencer i forhold til mad, hvad enten vi taler om valg af mad, viden om mad, madlavning, samvær om måltidet, eller noget helt femte. Kort sagt, formålet er at ruste børnene til at træffe velovervejede valg ligesom hensigten også er, at få de voksne omkring børnene til at træffe velovervejede valg. Inspirationshæftet indeholder derfor afslutningsvis et kort afsnit med ideer til samarbejde på tværs og understreger betydningen af det brede samarbejde både med forældre og børn og på tværs af institutionernes fagligheder. 

Parterne bag 'Madleg' er: University College Lillebælt, FOA, Kost- og Ernæringsforbundet, Landbrug & Fødevarer, Madkulturen, Københavns Kommunes Børne- og Ungeforvaltning og Fødevarestyrelsen.

'Madleg' kan købes som trykt publikation hos Komiteen for sundhedsoplysning via: www.kfsbutik.dk eller downloades gratis på: www.maaltidspartnerskabet.dk/aktuelt/ 

Kontakt

Sara Månsson, Fuldmægtig eller Anne Lind, Ernæringsfaglig medarbejder, Fødevarestyrelsen, Tlf.: 7227 6900


MENU