Gå til hovedindholdet

Giv os din idé til et sundere Danmark

På en ny hjemmeside kan alle dele deres ideer og forslag til at løfte danskernes madvaner og sundhed.

Hvis du har gode ideer til, hvordan danskerne kan spise bedre, så mange flere kan leve længere, få flere gode leveår samt større velvære livet igennem, så skynd dig ind på www.madvirker.dk​. Her har du nemlig mulighed for at påvirke, hvad Advisory Board for mad, måltider og sundhed vil anbefale regeringen.

Advisory Board for mad, måltider og sundhed blev nedsat i november på initiativ af Miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen. Formanden er iværksætter og erhvervsmand Lars Kolind som formand. Advisory Boardet er nedsat som en del af en tværministeriel indsats mellem Miljø- og fødevareministeriet, Børne- og socialministeriet, Sundheds- og ældreministeriet og Undervisningsministeriet.

Sammen kan vi skabe forandring

"Så mange som muligt skal kunne komme til orde og få mulighed for at komme med idéer til dette vigtige arbejde. Jeg er sikker på, at vi sammen kan skabe en forandring til fordel for danskernes sundhed og livskvalitet, og alle gode forslag er velkomne," siger Lars Kolind.

Regeringen har afsat 40 mio. kroner over fire år i 2018-2021 til at igangsætte initiativer, som arbejdet i det kommende Advisory Board munder ud i.

Udover at få fat på folks gode ideer er formålet med hjemmesiden at give indsigt i Advisory Boardets arbejdet. Der vil løbende blive lagt ny information på hjemmesiden. Det kan være ny viden, små filmklip og pressemateriale. De endelige anbefalinger bliver også lagt på hjemmesiden efter lancering i marts 2018.L

Læs mere

Læs om Advisory Board samt fortæl os om din idé her

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressevagt, tlf.: 2284 4834.


MENU