Gå til hovedindholdet

Fødevarestyrelsen inspirerer staten til flere partnerskaber

Fødevarestyrelsen bidrager med to af de ni cases, der indgår i Økonomi- og Indenrigsministeriets nye case-samling og procesguide om partnerskaber.

Statens ansatte skal kigge op fra paragrafferne og i stedet se ud i samfundet efter samarbejdspartnere. Et partnerskab er en vej til at nå mål, som kan være vanskelige at lykkes med gennem regler, forbud og kontrol. Det er en måde til at nyde godt af samarbejdspartnernes særlige ressourcer og kompetencer.

Fødevarestyrelsen er frontløber

Der findes mange gode eksempler på partnerskaber både på tværs af kommuner, regioner, frivillige og private virksomheder og organisationer. Her i blandt er Fødevarestyrelsen, der har stor succes med partnerskaber, der skaber resultater for borgere og virksomheder i fx Fuldkornspartnerskabet, Saltpartnerskabet, partnerskabet omkring Nøglehullet på spisesteder og Måltidspartnerskabet.

I disse partnerskaber arbejder sundhedsorganisationer, detailhandlen og virksomheder sammen med Fødevarestyrelsen i kampen for at gøre det nemt at spise sundere gennem blandt andet oplysningskampagner og strukturelle indsatser såsom at hjælpe erhvervsskoler med at blive nøglehulscertificerede.

Succeshistorier skal inspirere staten

Men det sker for sjældent, at resten af staten indgår i partnerskaber. Derfor har embedsmænd fra fire ministerier med erfaring med partnerskaber samlet en række gode eksempler, der sætter spot på potentialerne ved partnerskaber og lavet en guide, der skal give inspiration og gode råd til embedsmænd i staten.

Fødevarestyrelsen har bidraget med to af de ni cases, og styrelsen fortæller om Fuldkornspartnerskabet og partnerskabet for Nøglehullet på spisesteder.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

”Staten skal mere med! Der er allerede mange eksempler på partnerskaber, hvor man forpligter sig til at løse opgaverne ved at inddrage hinanden. Fx ved at dele viden om, hvordan man bedst hjælper udsatte børn eller regulerer skibsfarten bedre. Opgaver, som bliver løst bedre sammen, end staten, kommunen eller den private organisation kunne gøre selv. Så udnytter vi vores ressourcer bedre og får mindre bureaukrati. Jeg håber, at vi fremover vil se flere partnerskaber med staten som partner.”

Kontakt

Bente Stærk, souschef Ernæring, Fødevarestyrelsen, Tlf.: 7227 6900.


MENU