Gå til hovedindholdet

ADT skifter navn til RI – Referenceindtag

Betegnelsen ADT i næringsdeklarationer på fx fødevarer og kosttilskud har gennem årene skabt meget forvirring. ADT er en forkortelse for Anbefalet Daglig Tilførsel, men på trods af navnet, er værdierne ikke udtryk for den mængde vitaminer og mineraler, som anbefales om dagen. For at undgå forvirring omkring betegnelsen ADT, skifter ADT nu navn til referenceindtag, forkortet RI.

Navnet ændres, men værdierne forbliver de samme

Når betegnelsen ADT forsvinder, vil man fremover kunne se betegnelsen referenceindtag, forkortet RI, i næringsdeklarationen. Værdierne vil dog fortsat være de samme. ADT værdien for calcium var fx 800 mg og referenceindtaget for calcium er derfor også 800 mg. 

Hvad kan man bruge værdierne til? 

Formålet med referenceindtag er at gøre det lettere at sammenligne indholdet af vitaminer og mineraler i forskellige produkter. Det er fx let at forholde sig til, at et produkt, der indeholder 25 % af referenceindtaget for vitamin C, indeholder mere vitamin C end et produkt, der indeholder 15 % af referenceindtaget for dette vitamin. 

Referenceindtag er ikke den mængde vitaminer og mineraler som anbefales om dagen

Værdierne for referenceindtag er fastsat ud fra en slags gennemsnit af det behov for vitaminer og mineraler, som voksne personer har. Det gennemsnitlige behov dækker dog over store forskelle, idet behovet er meget forskelligt hos fx mænd og kvinder og hos unge og ældre. Derfor kan man ikke sige, at værdierne er et udtryk for den mængde vitaminer eller mineraler, som anbefales om dagen. 

To forskellige betegnelser på kosttilskud

På kosttilskud vil ADT fremover hedde enten referenceindtag, forkortet RI, eller næringsstofreferenceværdier, forkortet NRV. På kosttilskud vil man i en overgangsperiode også fortsat kunne finde betegnelsen ADT. 

Kontakt:

Akademisk medarbejder Anne Scott, Fødevarestyrelsen. Tlf. nr.: 7227 6900


MENU