Gå til hovedindholdet

7 mål skal gøre danskerne sundere

”Sundere liv for alle” er regeringens nye bud på syv konkrete, nationale sundhedsmål, der over de næste 10 år skal hjælpe danskerne til at leve længere og have flere raske leveår.

Regeringen sætter med sin nye forebyggelsespolitik ”Sundere liv for alle” fokus på danskernes sundhed i et forsøg på at højne middellevealderen og reducere den sociale ulighed i sundhed. Vejen derhen skal gå gennem partnerskaber på tværs af foreningsliv, erhvervsliv og institutioner.

Målet er, at flere danskere om 10 år har valgt et røgfrit liv, at flere drikker mindre, at fysisk aktivitet og bevægelse er blevet en naturlig del af fleres hverdag og at mental sundhed og trivsel i højere grad er til stede på arbejdspladsen, i skolen og i dagligdagen i det hele taget.

Færre børn skal være overvægtige

Ét af regeringens mål er, at færre børn skal være overvægtige. I dag er 14 pct. af de 6-7-årige overvægtige eller svært overvægtige, og det samme gælder for 15 pct. af de 14-15-årige – og tendensen er svagt stigende.

Overvægt blandt børn og unge kan give fysiske og psykiske problemer og føre til blandt andet svækket livskvalitet og mobning. Visionen er derfor, at alle børn og unge – uanset social baggrund – har ret til at få de bedste forudsætninger for så mange gode leveår som muligt.

Især børn og unges indtag af for meget fedt og sukker og for lidt frugt og grønt kombineret med, at andelen af fysisk inaktive børn er stigende, er væsentlige faktorer for udviklingen af overvægt blandt børn. Familien, skolen og fritidsklubber spiller derfor en central rolle i forhold til at grundlægge sunde mad-, drikke og aktivitetsvaner.

Flere skal bevæge sig mere

Fysisk inaktive voksne danskere kan forvente at leve fem til seks år kortere end deres aktive medborgere. Det er derfor regeringens mål, at fysisk aktivitet skal være en naturlig del af fleres hverdag, da fysisk aktivitet forbedrer vores sundhedstilstand og gør, at vi bliver mindre syge, lever længere og bliver gladere.

Regeringen sætter derfor fokus på at sikre rammerne, der opfordrer til fysisk aktivitet gennem fx anlæg af cykelstier, legepladser og synlige trapper samt idrætsskoleprojekter, ældreidræt og bevægelsespolitikker for dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger.

De 7 nationale mål for danskernes sundhed

  1. Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes
  2. Flere børn skal trives og have god mental sundhed
  3. Flere voksne skal trives og have god mental sundhed
  4. Flere skal vælge et røgfrit liv
  5. Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug og alkoholdebuten skal udskydes blandt unge
  6. Færre børn skal være overvægtige
  7. Flere skal bevæge sig mere i dagligdagen

Kontakt

Kontorchef Else Molander, Fødevarestyrelsen, tlf.: 7227 6669.

Læs mere på andre sider

Sundere liv for alle – Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år, Ministeriet for sundhed og forebyggelse


MENU