Gå til hovedindholdet

Brug af Nøglehullet

Brug af Nøglehullet i markedsføring af en fødevare er frivillig og vederlagsfrit, men forudsætter at producenten overholder kravene i Nøglehulsbekendtgørelsen.

Brugen af Nøglehullet på fødevarer skal ikke anmeldes til den lokale fødevarekontrolenhed.

Nøglehullet forudsætter næringsdeklaration

Færdigpakkede fødevarer med Nøglehullet skal mærkes med en næringsdeklaration. Kravet om næringsdeklaration gælder dog ikke færdigpakket uforarbejdet fisk, frugt og grønt, der er omfattet af produktgrupperne 1, 2, og 21.

Reglerne for mærkning med næringsdeklaration af færdigpakkede fødevarer er fastsat i forordningen om fødevareinformation til forbrugerne.

Nøglehullet og varens øvrige mærkning

Nøglehullet er et registreret varemærke, der kan indgå med den øvrige mærkning på produkterne. Nøglehullet kan anvendes sammen med andre mærker. 

Producenten har ansvaret for, at produkter er korrekt mærket. Ved brug af Nøglehullet på fødevarer, er det producentens ansvar, at det anvendes korrekt. Designmanualen for varemærket Nøglehullet beskriver, hvordan Nøglehullets grafiske design anvendes korrekt.

 

 

Grønt eller sort Nøglehul?

Mærket kan enten anvendes i grønt eller sort. Nøglehullet betyder det samme, uanset om det er grønt eller sort.  

Mærkets placering på fødevaren

Nøglehullet på færdigpakkede fødevarer bør som hovedregel være placeret på forsiden af emballagen, men kan også placeres andre eller flere steder. Uemballerede fødevarer, som frugt, grønsager og kartofler, der sælges i løs vægt samt fisk og skaldyr, der sælges over disk, kan mærkes med Nøglehullet på skilte, opslag eller lignende.

Markedsføring af en mærket fødevare

Nøglehulsmærkede fødevarer må kun markedsføres, hvis de opfylder kriterierne i Nøglehulsbekendtgørelsen. Anprisning i markedsføring og reklame som annoncer, brochurer, plakater i og uden for butikker, TV reklame osv. anses også som mærkning.

Nøglehullet på varehylder i butikker

Mærkning af hylden - uden samtidig mærkning af fødevarerne - må kun bruges ved:

Færdigpakkede og ikke-færdigpakkede:

  • Frugt og bær 
  • Uforarbejdede grønsager 
  • Kartofler
  • Fersk fisk og skaldyr

Ikke færdigpakkede:

  • Brød og knækbrød 
  • Ost (ikke frisk ost) 
  • Vegetabilske alternativer til ost 
  • Uforarbejdet kød 

Vildledning

Fødevarer må ikke markedsføres, så de vildleder forbrugerne. Det er en konkret vurdering, hvorvidt en mærkning eller markedsføring kan vildlede nogen. De almindelige regler om vildledning, § 14 i Fødevareloven og artikel 16 i Fødevareforordningen, skal altid overholdes. Det vil for eksempel sige, at:

  • Nøglehullet må ikke anvendes i markedsføring af flere fødevarer, hvor kun nogle af fødevarerne lever op til kriterierne for en af kategorierne. 
  • Nøglehullet må heller ikke anvendes som blikfang i en sammensætning af fødevarer, der ikke lever op til kriterierne for mærkningsordningen.

 

 

 

MENU