Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar

Her finder du svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om Nøglehulsmærket.

Hvad er Nøglehullet?

Nøglehullet er Miljø- og Fødevareministeriets ernæringsmærke i enten grønt eller sort. Nøglehullet kan komme på de madvarer, der udgør et sundere alternativ inden for bestemte fødevaregrupper, så forbrugerne nemmere kan finde de sundere alternativer i indkøbssituationen.

Nøglehullet blev indført som en frivillig ordning i Sverige i 1989, og det er en videreudvikling af denne ordning, som nu gælder for både Norge, Island, Sverige og Danmark.

Hvorfor et nøglehul?

Nøglehulslogoet er en kombination af kostcirklen og kostpyramiden, der tidligere var meget brugt som pædagogisk værktøj. Nøglehullet er et symbol for budskabet om at spise varieret og ikke lige meget af alle fødevaregrupper. Den grønne farve står for ”gå” som i et grønt trafiklys.

Hvilke fødevarer kan få Nøglehullet?

Fødevarer, der indeholder mindre fedt, salt og/eller sukker og flere kostfibre inden for en fødevaregruppe, kan mærkes med Nøglehullet. Der er forskellige kriterier for de forskellige fødevaregrupper. Nøglehulsmærket kan bruges på 33 fødevaregrupper indenfor grupperne: 

 • grønsager, frugt, bær og nødder,
 • mel, gryn og ris,
 • grød, brød og pasta,
 • mælk, syrnede mælkeprodukter og vegetabilske alternativer,
 • ost og vegetabilske alternativer,
 • madfedt og olier,
 • fiskevarer og produkter af fiskevarer,
 • kød og kødprodukter,
 • vegetabilske produkter,
 • færdigretter m.m., 
 • dressinger og saucer.

Kun fødevarer, der kan indgå i en sund kost, kan få Nøglehullet. Mærkningsordningen inkluderer derfor ikke fødevaregrupper, som indeholder meget fedt, salt eller sukker. Fødevarer, som indeholder sødestoffer eller novel food med sødende egenskaber, kan ikke mærkes med Nøglehullet.

Hvorfor er der forskellige nøglehulskriterier for de forskellige fødevaregrupper?

Forskellige fødevaregrupper indeholder forskellige næringsstoffer. Kriterierne er baseret på de nordiske næringsstofanbefalinger. Både typen af næringsstoffer og grænseværdierne for indholdet af næringsstofferne varierer ud fra, hvad der vurderes at være relevant for den enkelte fødevaregruppe.

Hvorfor kan produkter med sødestoffer ikke få Nøglehulsmærket?

Myndighederne i Danmark, Island, Norge og Sverige ønsker ikke at bidrage til øget sød smag i maden. Der er risiko for, at omfattende brug af sødestoffer eller novel food med sødende egenskaber kan føre til en tilvænning til, at maden skal smage sødt.

Hvorfor vælge mad med Nøglehullet?

Vælger du et produkt med Nøglehullet, vælger du et sundere alternativ inden for en fødevaregruppe. Vores kostvaner påvirker vores sundhed. Når du spiser sundt og er fysisk aktiv i hverdagen, reduceres risikoen for bl.a. hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes, forhøjet blodtryk, visse kræftformer, knogleskørhed og huller i tænderne.

Undersøgelser peger samtidig på, at forbrugerne ikke har tid til at læse varedeklarationer, og at mange har svært ved at forstå oplysningerne på fødevarerne. Ved at vælge fødevarer mærket med Nøglehullet, bliver det lettere at sammensætte en sund kost.

Hvorfor er det kun sund mad, der kan mærkes?

Undersøgelser viser, at forbrugere i mindre grad har brug for vejledning, når det gælder fødevaregrupper som slik, kager og sodavand, fordi de allerede ved, at det er usundt. I stedet ønsker de råd om sundere alternativer inden for fødevaregrupper, hvor de oplever det vanskeligt at finde de sundere alternativer.

Erfaringer fra Storbritannien og Danmark, som har haft ordninger der blandt andet mærkede usunde fødevarer negativt, viser desuden, at det er vanskeligt at få fødevarebranchen med på en sådan ordning. Ved at bruge en positiv mærkningsordning støtter fødevarebranchen ordningen, hvilket er afgørende for, at ordningen bliver en succes.

Myndighederne mener, at en positiv mærkningsordning er den rigtige tilgang for at få forbrugere til at vælge sundere alternativer. Samtidig er målet med den positive mærkningsordning at stimulere producenterne til at udvikle sundere produkter, der derved kan få Nøglehullet. 

Kan fastfood mærkes med Nøglehullet?

Myndighederne vil blandt andet fremme indtaget af frugt, bær, grønsager, kartofler og grove kornprodukter i befolkningen. Dette kan også nås gennem sunde varianter af produkter, vi normalt tænker på som fastfood, og der er derfor ingenting i vejen for, at disse fødevarer mærkes med Nøglehullet. Hvis en pizza for eksempel består af en grov bund og mange grønsager, kan den mærkes med Nøglehullet.

Er fødevarer mærket med Nøglehullet dyrere end andre fødevarer?

Nej, ikke som udgangspunkt. Det koster ikke noget at bruge mærkningsordningen. Det er fødevarebranchen, som bestemmer priserne på de enkelte fødevarer. En øget omsætning kan gøre fødevarerne billigere, men fødevarer med mindre fedt og sukker kan være dyrere end andre produkter, da fedt og sukker er billige ingredienser.

Er fødevarer mærket med Nøglehullet økologiske?

Nej, Nøglehullet er et ernæringsmærke – ikke et økologimærke.

Skal Fødevarestyrelsen godkende emballagen med Nøglehulsmærket?

Nej, det er den enkelte virksomheds ansvar at sikre, at den gældende lovgivning på området er overholdt. Der er udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen om Nøglehullet, der indeholder uddybende oplysninger om ordningen. Og en designmanual for varemærket Nøglehullet, der beskriver, hvordan Nøglehullets grafiske design anvendes korrekt.

Kontrol med Nøglehulsmærket sker som led i Fødevarestyrelsens ordinære kontrol af virksomhederne.

Hvilken størrelse og farve skal Nøglehulsmærket have på produkterne?

Nøglehulsmærket skal være grønt eller sort. Hvilken størrelse mærket har, bestemmer producenten selv. I øvrigt skal reglerne i bekendtgørelsen om Nøglehullet efterleves, herunder krav til den grafiske udformning.

Hvilke undersøgelser viser, at forbrugerne efterspørger ernæringsmærkning?

Den Europæiske Forbrugerorganisation (The European Consumers’ Organisation BEUC) har undersøgt forbrugernes holdning til fødevaremærkning. Undersøgelsen viser, at mange forbrugere har en interesse i ernæring og ønsker en varieret kost, men forbrugerne er dårligt stillet med hensyn til valg af produkter på baggrund af ernæringsmæssige kvaliteter. Forbrugerne har behov for produktinformation, som er præcis og forståelig, og som gør det muligt at sammenligne to konkurrerende produkter. Rapporten konkluderer, at undersøgelser har påvist et ønske blandt forbrugerne til et enkelt mærkningssystem af fødevarer med præcis information om det enkelte produkts ernæringsmæssige egenskaber.

Hvem kan anvende Nøglehulsordningen?

Alle fødevarevirksomheder kan anvende Nøglehullet.

Materialer

Nøglehulsfolderen

Læs mere på andre sider

Regler

MENU