Gå til hovedindholdet

Jeg skal tabe mig – hvad gør jeg?

En slankekur kan være en kick-start til at komme ned i vægt. Den hjælper dig til at blive bevidst om, hvad og hvor meget du spiser og drikker, men den skal også gerne hjælpe dig til at bevæge dig mere i hverdagen.

Slankekure er bygget op på forskellige måder. Nogle bruger gruppemøder som et holdepunkt i kuren, nogle pointsystemer, nogle forskellige faser der ender med en livsvarig kostplan, mens nogle kun beskæftiger sig med maden hvor andre også inddrager fysisk aktivitet.

Hvis kuren skal virke, skal du have det godt med at leve efter kurens retningslinjer, så du ikke falder tilbage i de gamle vaner og tager det tabte på igen. Du kan være på kur i en periode for at indarbejde nye vaner, men de nye måder at spise på skal fortsætte, når kuren stopper.

Hvis du udser dig en kur, du gerne vil prøve, så er der flere ting, som du bør være opmærksom på.

Virker én kur bedre end andre?

Det er ikke muligt at fremhæve en bestemt kur, der er mere effektiv end andre. Det viser en undersøgelse af udvalgte populære slankekure og kostplaner, som DTU Fødevareinstituttet har lavet for Fødevarestyrelsen.

Resultatet af DTU's undersøgelse tyder på, at en kur fattig på kulhydrater på kort sigt – ca. 6-12 måneder – vil føre til et større vægttab sammenlignet med andre kure. Følger du en kulhydratfattig kostplan igennem længere tid, ser forskellen ud til at være beskeden eller ikkeeksisterende, men det er der begrænset dokumentation for.

Den videnskabelige dokumentation for effekten af at følge forskellige kure og kostplaner længere end to år på vægttab, vægtvedligeholdelse og sundhedsrisiko er begrænset. Der er derfor ikke videnskabeligt belæg for at fremhæve én kur frem for en anden som mere effektiv for vægttab og vægtvedligeholdelse på længere sigt.

En svaghed ved studier, der undersøger en eller flere kure, er, at mange deltagere falder fra. Det vil sige, at de som gennemfører studiet, formentlig er dem, som blandt forsøgspersonerne har opnået det største vægttab, og derfor kan det se ud som om, kurene virker bedre, end de i virkeligheden gør.

Generelt tyder DTU's gennemgang af litteratur på, at det er vigtigere at vælge en kur efter temperament, altså om det er en levevis, du mener at kunne overholde, frem for at vælge en kur med en bestemt sammensætning.

Variation er et kodeord

Et af Fødevarestyrelsens kostråd lyder at spise varieret. Spiser du varieret, vil du med al sandsynlighed også få dækket dit behov for næringsstoffer.

Du kan finde slankekure, hvor du ikke må spise visse fødevarer, kure hvor du kun må spise ganske lidt af visse fødevarer, men også kure hvor du skal spise meget af bestemte fødevarer. Dette kan betyde, at du kommer til at mangle vigtige næringsstoffer, som i værste fald kan gøre dig syg. Du skal med andre ord være opmærksom på og forholde dig kritisk til, hvad kuren byder dig at spise.

Mangel af vigtige næringsstoffer er især problematisk hos børn, der har brug for at få alle næringsstofferne for at vokse og udvikle sig normalt. Det er blandt andet derfor, at Fødevarestyrelsen anbefaler, at børn ikke er på en egentlig kur.

Passer kuren til mig?

Når du ser på, hvad kuren anbefaler, er det så noget, du kan forestille dig at følge? Tror du med andre ord, at du kan holde kurens forskrifter – også på længere sigt? Hvis ikke, vil du formentlig tage de tabte kilo på igen. Erfaringer viser, at en svingende vægt kan være mere usund end en moderat høj og stabil vægt.

Hvis din kur kræver, at du følger en særlig kostplan med bestemte fødevarer, bør du overveje, at det kan være en udfordring at deltage i sociale måltider som fx at blive inviteret på middag eller gå på restaurant.

Et varigt vægttab kræver varige forandringer i dit liv og dermed din hverdag. Det bør være et helhjertet projekt, som du kan leve med resten af dit liv. En kur skal derfor kunne fortsætte i en kostplan, der skal vare ved. Har du nået dit mål for vægttab, skal kostplanen hjælpe dig med at holde din vægt. Har du et større vægttab i sigte, skal kostplanen hjælpe dig med et fortsat vægttab.

Læs mere om udvalgte kure nedenfor.

Evaluer med dig selv

Når du er i gang med at forandre dine vaner, er det en god idé at vurdere, hvordan det går – ikke kun i forhold til hvad der står på badevægten, men også at gøre dig nogle løbende overvejelser om, hvad der fungerer rigtigt godt for dig, og hvad der ikke går så godt. Det kan hjælpe dig til at finde ud af, hvor du er nødt til at lave nogle ændringer for at kunne holde fast i nye sundere vaner. Det er bedre at droppe ting som er svære end at fortsætte og få dårlig samvittighed – positiv tænkning motiverer. Du skal gøre mere af det, der fungerer og/eller gøre nye tiltag for at få nye resultater.

De følgende sider beskriver forskellige typer af kure. De forskellige typer af kure er beskrevet ud fra et behov. Se om du kan identificere dit behov.

Har du brug for hjælp?

  • Din praktiserende læge.
  • Diætist/klinisk diætist.
  • Dit lokale sundhedscenter.
  • Støtte via netværk som fx Adipositasforeningen.
  • Sundhedsplejersken, hvis du har børn.
  • Evt. psykolog.
MENU