Gå til hovedindholdet

Økologikontrol

Som forbruger skal du kunne stole på, at den vare, du køber som økologisk, rent faktisk også er det. Derfor er der regler, mærkning og omfattende kontrol. Det røde Ø-mærke er din garanti for, at reglerne for økologisk produktion er blevet overholdt.

Da man ikke direkte kan se på et produkt, om det er økologisk, er der effektiv kontrol med alle led af den økologiske produktion og fremstilling.

Betegnelsen økologisk og det røde, danske Ø-mærke må kun anvendes på mælk, kød, æg, korn, grønsager osv. fra landbrug, der er autoriseret til økologisk produktion.

Kontrolbesøg

Alle landbrug og virksomheder, der producerer, forarbejder eller sælger økologiske fødevarer, får besøg af økologikontrollen mindst én gang om året.

Det er myndighederne, der udsteder godkendelse til økologisk produktion og kontrollerer, at landmænd og fødevarevirksomheder overholder reglerne.

Hvis reglerne ikke overholdes

Hvis det konstateres, at en virksomhed ikke overholder reglerne for den økologiske produktion, griber myndighederne ind.

I milde tilfælde får virksomheden en indskærpelse om at overholde reglerne. Alvorlige overtrædelser og gentagende tilfælde kan medføre påbud, bøde og politianmeldelse.

Desuden kan der nedlægges forbud mod, at dyr, afgrøder eller varepartier sælges som økologiske, og myndighederne kan stille krav om ny omlægning af marker eller dyr.

Endeligt kan bedriftens eller virksomhedens tilladelse til at producere og sælge økologiske produkter inddrages.

Det Økologiske Spisemærke

Det Økologiske Spisemærke er en gratis statskontrolleret mærkningsordning for spisesteder. Det Økologiske Spisemærke viser, hvor stor en del af de indkøbte føde- og drikkevarer på spisestedet, der er økologiske. Både offentlige og private spisesteder kan få Det Økologiske Spisemærke. fx. restauranter, caféer, institutionskøkkener og kantiner. Det Økologiske Spisemærke kontrolleres også af Fødevarestyrelsen. 

MENU