Gå til hovedindholdet

Madspild

En vigtig faktor for at mindske miljøbelastningen og forbedre klimaet er at reducere spild af mad. Samtidig er det også godt for pengepungen.

Det største madspild sker i de private husholdninger. Ca. 20 % af de madvarer, vi køber til privat forbrug, havner i skraldespanden. Omkring 1/3 af alle indkøbte madvarer bliver aldrig spist og ender som spild. Heraf er ca. 2/3 af spildet spiseligt og derfor muligt at undgå, mens 1/3 er uundgåeligt, fx skræller. Undersøgelser refererer til et spiseligt spild på 103 kg pr. voksen dansker pr. år eksklusiv drikkevarer.

Hvilke madvarer smider vi ud?

Hvilke madvarer er det, som ender i skraldespanden? Ifølge undersøgelser, som kortlægger de engelske forbrugers udsmidningsvaner, fordeler det sig som angivet nedenfor. Tallene er angivet i andel af den indkøbte mængde. 

 • Salat 45 %
 • Brød 31 %
 • Frugt 26 %
 • Grønsager 19 %
 • Tørrede fødevarer 15 %
 • Kød og fisk 13 %
 • Mejeriprodukter 3 %.

 Årsager til at madspild

Der er flere forskellige årsager til, at maden smides ud, blandt andet:

 • Tallerkenrester
 • Overskud fra madlavning
 • Sidste holdbarhedsdato er overskredet
 • Sensoriske grunde som udseende, lugt og smag.

Korrekt opbevaring mindsker madspild

Du kan undgå madspild ved at opbevare maden rigtigt. Har du købt for store mængder kød, brød, osv, kan du altid dele maden op i passende portionsstørrelser og fryse den ned. Det er vigtigt, at få madrester hurtigt i fryseren eller i køleskabet. Hold styr på madresterne i din fryser ved hjælp af etiketter med dato og indhold.

Hold orden i dit køleskab. De ældste fødevarer skal stå forrest, eventuelt kan du placere madvarerne i datorækkefølge. Hold samtidig ikke for meget åbnet på en gang.

MENU