Gå til hovedindholdet

EU program for salt

Som opfølgning på den af EU vedtagne 'Hvidbog om strategi for Europa om ernæring, overvægt og fedme relateret til sundhed' er EU´s High Level Group on nutrition and physical activity (HLG) nedsat med henblik på opfølgende initiativer. Gruppen har blandt andet iværksat et program som forløb fra 2008-2012, for at nedsætte indtaget af salt i kosten, idet et højt saltindtag er et generelt problem i alle medlemslande. Problemet for forbrugerne er, at det især er fra industrielt fremstillede fødevarer, at vi får en stor del af vores salt (ca. 70 %).

Perspektiver og tilslutning til programmet

Det var et frivilligt program, men så godt som alle medlemslande tilsluttede sig. En fælles indsats både i EU og nationalt niveau vurderes at have lovende perspektiver for et reelt fald i befolkningens saltindtag.

Elementer i programmet

Tilvejebringelse af datagrundlag

Indsamling af data på forbrugernes saltindtag, saltniveauet i fødevarer og oplysninger om, hvilke fødevarer der bidrager væsentligt til forbrugernes saltindtag.

Benchmarking af saltreduktionen

Det er vanskeligt at sætte mål for saltniveau i fødevarer på europæisk plan, da udgangspunktet kan variere meget landene imellem. Derfor blev der fastsat en benchmarking af saltreduktionen på 16 % over fire år. Produkterne skulle så vidt muligt reduceres med 4 % pr. år blandt andet for at gøre det muligt gradvist at vænne forbrugerne til den mindre salte smag i produkterne. De fleste medlemslande arbejdede med fødevaregrupperne brød, kødprodukter, ost og færdigretter.

Information til forbrugerne

Medlemslandene skulle informere forbrugerne og søge at skærpe forbrugernes opmærksomhed på saltindholdet i fødevarer.

Udvikling af produkter med mindre salt

Medlemslandene skulle via dialog med producenter og deres organisationer drøfte mulighederne for at reducere saltniveauet i udvalgte fødevaregrupper med 16 % over fire år.

Monitorering og evaluering

Initiativerne med at reducere saltniveauet i fødevarerne, forbrugernes opmærksomhed samt befolkningens saltindtag skal monitoreres (måles).

Læs mere på andre sider

Information om EU programmet

MENU