Gå til hovedindholdet

Gadeidræt

Skolegården og byrummet udgør rammerne for en række sportsgrene, der især appellerer til børn og unge. Bliv inspireret og klogere på gadeidræt her.

Traditionelle sportsgrene – nu på asfalt

Gadeidræt omfatter både traditionelle indendørs sportsgrene, der flyttes ud på gaden, samt en række aktiviteter der er opstået i byrummet.

Fodbold bliver til ’street soccer’, basketball til ’street basket’ og håndbold til ’street handball’. Når traditionelle idrætsgrene rykker ud på gaden, bliver regler og spil tilpasset de nye rammer.

Street soccer spilles i mindre hold af fire til seks spillere, heraf én målmand, og kampen varer 8 minutter. Der afholdes en række stævner og konkurrencer, herunder DM i gadefodbold. Der er også særlige turneringer kun for piger.

Street basket spilles i hold af to til fem spillere, der spiller mod samme kurv. Der afholdes løbende en række turneringer i hele landet samt DM en gang om året.

Street handball er et nyligt udviklet spil, der spilles med en særlig bold og regler, der skal gøre det let og sjovt at spille. Det handler ikke om konkurrence, men om leg, intensitet og gode bold-oplevelser. Der er ingen turneringer, men en række events rundt om i landet, hvor man kan spille og lege street handball.

Sportsgrene skabt til asfalt

En række sportsgrene hører traditionelt til på asfalten og i byrummet. Det drejer sig blandt andet om rulleskøjteløb, parkour, skateboarding og BMX-cykling.

Rulleskøjter

Rulleskøjter ligger nummer seks på listen over de mest dyrkede idrætsaktiviteter blandt børn og unge i 2007. Blandt børn i alderen 7-15 år dyrkede 22 % rulleskøjteløb regelmæssigt, lidt flere piger end drenge og primært i aldersgrupperne 7-9 og 10-12 år.

Der findes flere undergrene af rulleskøjteløb bl.a. kunstløb, skaterhockey, inlinehockey og speed, nogle af disse dyrkes dog indenfor i en hal.

Parkour

Parkour er en relativt lille og ny sportsgren, der går ud på at forcere forhindringer i byen med spring og løb. Gelændere, trapper, bomme og bygninger udnyttes som redskaber.

Skateboard

Skateboard kan bruges til tricks ofte på forskellige ramper og hop. Skateboard dyrkes primært på egen hånd i skateboardanlæg og parker, men der findes også skateboard klubber i flere danske byer.

I 2007 hoppede 6 % af danske børn og unge i alderen 7-15 år på skateboardet regelmæssigt.

BMX-cykling

BMX-cykling foregår på små cykler, og det gælder om at komme hurtigt rundt på en bane med en række hop og sving. BMX-cykler kan også bruges til at lave forskellige former for tricks ved hjælp af ramper eller lignende.

Organisering og konkrete projekter

Gadeidrætten er primært en selvorganiserende sport, der i høj grad foregår uden for foreningslivet og uden for hallerne. Børn og unge samles, hvor der er faciliteter og muligheder for at dyrke deres idræt, og virtuelle medier spiller ofte en stor rolle som inspirationskilde. Nedenfor omtales nogle konkrete projekter, der sætter fokus på og fremmer flere former for gadeidræt.

GAME

GAME er en non-profit organisation, som siden 2002 har arbejdet for at udbrede gadeidræt og gadekultur. Med de unge som drivkraft afholder GAME åbne træninger på gadeplan i basketball, dans, fodbold og parkour i 32 udsatte boligområder rundt om i Danmark. Målet er at sænke tærsklen til idrætsdeltagelsen, så flere kan komme med i legen og fællesskabet på asfalten.

Underground

DGI-projektet Underground søger at understøtte og fremme gadeidræt og gadekultur i Danmark. Projektet tilbyder en uddannelse for trænere i street soccer samt en event-uddannelse. Desuden vil projektet sætte fokus på, hvordan der kan skabes bedre rammer for gadeidræt og gadekultur. Projektet har base i Aarhus og København.

Friday Night Skate

Friday Night Skate er en rulleskøjtetur, hvor man på udvalgte fredag aftener løber på rulleskøjter i et stort samlet felt ude midt på kørebanen. Deltagerfeltet er afskærmet fra biler og busser, så man løber sikkert og uforstyrret midt i al trafikken. Friday Night Skate har mellem 500 og 1500 deltagere til hver tur – meget afhængigt af hvor godt vejret er.

Friday Night Skate foregår i København hver anden fredag i løbet af sommeren i perioden april til september måned. Alle kan deltage. Det er gratis og kræver ingen tilmelding.

MENU