Gå til hovedindholdet

Fysisk aktivitet og puls

Hvad betyder det at have en lav hvilepuls, og hvordan kan man let måle pulsen?

Hvilepulsen

Hvilepulsen er et udtryk for antallet af pulsslag i minuttet, når kroppen er i hvile i vågen tilstand. Her skal forsyningen af ilt til kroppen kun dække kroppens basale energibehov (stofskifte). Dette benævnes ofte basalstofskiftet.

Hvilepulsen fortæller med andre ord, hvor mange gange hjertet behøver at slå for at forsyne kroppen med en tilstrækkelig mængde ilt i en hvilesituation.

Hjertet bliver større og stærkere, når du er fysisk aktiv, og derfor forbedres hjertets evne til at pumpe blod rundt i kroppen. En lav hvilepuls er generelt udtryk for en god fysisk form.

Hvilepulsen for voksne mænd er i gennemsnit ca. 60 slag pr. minut og for voksne kvinder ca. 70 slag pr. minut. Børns hvilepuls er normalt højere end voksnes, og jo yngre børnene er, jo højere er hvilepulsen.

Maksimalpulsen

Der findes flere muligheder for at vurdere det maksimale antal hjerteslag per minut. En simpel måde at beregne maksimalpulsen på er ved at fratrække sin alder fra 220. Fx vurderes en 30-årig således at have en maksimalpuls på 190 slag per minut.

Med dette udgangspunkt kan du simpelt teste, hvor intensiv den udførte aktivitet har været. Individuelle forskelle betyder dog, at der er nogen usikkerhed forbundet med denne metode.

Hvordan måles pulsen?

Pulsen falder hurtigere hos personer med god kondition end hos personer med dårlig kondition efter arbejdets ophør.

Pulsen måles bedst på halspulsåren med pege- og langfinger. Rent praktisk er det fint at tælle antallet af pulsslag på 10 sekunder og gange med 6, fx 25 pulsslag gange 6 svarer til en puls på 150 slag per minut.

Intensitet

Anbefalingerne for fysisk aktivitet omfatter fysisk aktivitet af både moderat og høj intensitet.

Læs mere om hvornår man er fysisk aktiv ved moderat og høj intensitet hos Sundhedsstyrelsen. Følg linket.

Læs mere

Mål din puls, Altomkost

Om intensitetsformer hos Sundhedsstyrelsen

MENU