Gå til hovedindholdet

Mælkeperioden

Den første periode, hvor barnet udelukkende får modermælk eller modermælkserstatning, kaldes mælkeperioden.

Anbefalinger for amning

Mødre anbefales at amme deres spædbørn fuldt ud, til de er omkring 6 måneder. Hvis barnet ikke ammes anbefales modermælkserstatning.

  • Fuld amning vil sige, at spædbarnet, ud over modermælk kan få supplement i form af vand og lignende og/eller maksimalt ét måltid med modermælkserstatning om ugen.
  • Delvis amning vil sige, at spædbarnet, ud over modermælk, får modermælkserstatning eller anden mad flere gange om ugen eller dagligt.

Barnets udvikling og parathed bør være afgørende for, hvornår overgangskost skal påbegyndes, men bør tidligst påbegyndes når barnet er 17 uger, og senest når barnet er 26 uger.

Modermælkens helbredsmæssige effekter

Modermælk har en række helbredsmæssige, positive effekter for barnet. Studier, der belyser dette, viser, at der er en sammenhæng mellem amning og helbredsforhold hos både moderen og barn, uden at der med sikkerhed er tale om årsagssammenhænge.

For barnet tyder de eksisterende studier bl.a. på, at amning:

  • nedsætter risikoen for infektionssygdomme, specielt diarré, mellemørebetændelse og luftvejsinfektioner.
  • nedsætter risikoen for komælksallergi – især hos børn, der er arveligt disponeret for allergi.
  • medfører en lidt lavere tilvækst (vægt og længde) i første leveår, men muligvis en øget sluthøjde
  • muligvis medfører en bedre kognitiv udvikling – også efter ammeperioden.
  • muligvis nedsætter risikoen for pludselig uventet spædbarnsdød (vuggedød).
  • muligvis nedsætter risikoen for fedme i barndommen.

For moderen tyder de eksisterende studier blandt andet på, at amning nedsætter risikoen for brystkræft, muligvis kræft i æggestokkene og muligvis risikoen for type 2-diabetes. En detaljeret oversigt over amningens effekter kan ses i Sundhedsstyrelsens publikation ”Amning – en håndbog for sundhedspersonale”.

Bedre vilkår for amning

I dag ammes kun godt halvdelen af alle danske spædbørn fuldt ud i fire måneder. Omkring en fjerdedel ammes delvist, og en fjerdedel ammes ikke ved fire måneder. Derfor bakker Fødevarestyrelsen op om Videncenter for amning, der arbejder for 'det spædbarnsvenlige initiativ, der skal give bedre vilkår for, at flere mødre kan amme deres børn.

Modermælkserstatning

Hvis barnet ikke får modermælk, skal det have modermælkserstatning. Modermælkserstatninger er af høj kvalitet, så børn, der får modermælkserstatning, trives og vokser fint. Hjemmelavede mælkeblandinger er derimod ikke gode nok til spædbørn.

Hydrolyserede modermælkserstatninger

Der findes særlige modermælkserstatninger, som er baseret på hydrolyseret protein. Disse modermælkserstatninger er beregnet til spædbørn med komælksallergi, som er allergiske over for komælksprotein. Produkterne kan  købes på apoteket. Tal med din læge eller sundhedsplejerske, hvis du ønsker eller har brug for at give jeres allergidisponerede barn denne type modermælkserstatning.

Pjecer og rapporter

Find bogen "Mad til små – fra mælk til familiens mad" her

Bestil bogen '’Mad til små – fra mælk til familiens mad", Sundhedsoplysning.dk

MENU