Gå til hovedindholdet

Markedsføring og vedligeholdelse

Opbakning kræver kendskab til de aktiviteter, der foregår på skolen. Derfor er det vigtigt at sprede den gode nyhed om de mange nye aktiviteter og positive forandringer både internt og eksternt. 

Idéer til at udbrede kendskabet til jeres målsætninger for måltidskultur og forandringsskabende aktiviteter.

  • Fortæl kommunen og andre skoler om de nye principper og handleplaner.
  • Fortæl på forældremøder og i andre sammenhænge, hvordan de nye aktiviteter giver børnene bedre muligheder for at spise sundt, og hvilke forandringer I mærker i hverdagen.
  • Tænk på, at principper og handleplaner skal være synlige. Brug skolens hjemmeside, intranet, opslagstavler mm.
  • Lav plakater og pjecer.
  • Skriv om de nye aktiviteter og de mange fordele på skolens hjemmeside og i nyhedsbreve.
  • Lav indlæg i lokale aviser, skoleblad og lokal TV.
  • Lav forskellige små events gennem året, der har fokus på sund mad og hyggelige spisepauser med udgangspunkt i principper og handleplaner. Lav små konkurrencer.
  • Lav aktiviteter sammen med lokale fødevareproducenter, landmænd, den lokale idrætsforening m.fl.
  • Planlæg temadage/uger med fokus på sund mad og gode måltider.
  • Brug de tilgængelige markedsføringsmaterialer, hvis jeres skole har Måltidsmærket.

De mange gode historier kan forbedre jeres skoles image og giver en stolthed over at være med til at gøre en forskel. Træder en af nøglepersonerne ud af projektet, gør den store synlighed det nemmere at engagere nye interesserede.

Det er vigtigt at sørge for at vedligeholde principper og handleplaner. Løbende opfølgning sikrer, at aktiviteter gennemføres som planlagt og at evt. udfordringer håndteres, så snart de opstår.

MENU