Gå til hovedindholdet

Hvordan gør man

Vellykkede principper og handleplaner for mad og måltider forudsætter, at jeres skole fra starten får udbredt ejerskabet til mange. Hyppigt sættes arbejdet i gang af en ildsjæl, men erfaringen viser, at det ofte er en for stor opgave at stå alene med på længere sigt. 

Etabler en arbejdsgruppe

Arbejdet med at udvikle principper og handleplaner for mad og måltider kan være vidt forskellig fra skole til skole. Der kan være forskellige ambitioner, muligheder, rammer og økonomi. 

Ligegyldigt hvilket udgangspunkt der er, er det en god idé at etablere en arbejdsgruppe. I denne gruppe er det godt at have forskellige personer repræsenteret både fra ledelse, skolebestyrelse og elevråd, lærere, pædagoger, sundhedsplejerskerne, køkkenet osv. 

Inddrag alle relevante deltagere

Overvej også, om arbejdsgruppen kan inddrage resten af skolen. Personer uden for arbejdsgruppen kan med fordel have mulighed for at komme med input og blive hørt. Det kan være den øvrige skolebestyrelse, forældre, elever, pædagoger, lærere, køkkenfagligt personale, tandpleje, børne- og ungelægen og servicepersonale som pedel og rengøringspersonale. 

Det er vigtigt, at eleverne inddrages, eksempelvis via elevrådet. Forældrene kan inddrages, ved at principper og handleplaner er et punkt på det årlige forældremøde. Derved kan skolen fortælle om sine mål og visioner for mad og måltider, og I kan diskutere, hvordan forældrene kan bakke op om dette. 

Det er vigtigt, at arbejdsgruppen undervejs orienterer dem, der efterfølgende skal berøres, fx de øvrige forældre, pædagoger og lærere. Det kan gøres ved et temamøde, hvor man diskuterer grundlaget for de kommende principper og handleplaner, laver brainstorm over de ændringer og aktiviteter I  gerne vil have sat i værk osv. 

Undersøg mulighederne for hjælp og støtte

Skab et overblik over, hvad I har af ressourcer. Hvor mange økonomiske og tidsmæssige ressourcer er der mulighed for at bruge på arbejdet med principper og handleplaner? 

Hvis ressourcerne er meget begrænset i forhold til det, I gerne vil gennemføre på skolen, er det en god idé at undersøge mulighederne for at søge midler fra fx kommunale, regionale eller statslige puljer. I kan også undersøge, om I har mulighed for at få tilskud til ansættelse af en person med baggrund i fx ernæring og sundhed. 

Træk også på al det input, I kan få fra andre i kommunen, fx kostvejledere, pædagogiske konsulenter eller lignende.  Kommunen har måske ansat en konsulent, der kan hjælpe jer i arbejdet med at udforme principper og handleplaner. 

Det er altid en god idé at undersøge, om kommunen har en politik for mad og måltider, som I kan bruge som udgangspunkt for skolens egne principper og handleplaner.

MENU