Gå til hovedindholdet

Madpakker i skolen

På mange skoler har eleverne madpakker med til frokost og mellemmåltiderne. 

Skolen kan i samarbejde med forældre og elever udarbejde retningslinjer for indholdet i de medbragte madpakker og dermed skabe rammer for, at eleverne får sunde og varierede måltider, mens de er på skolen. Det kan også være er en hjælp i hverdagen for både elever, lærere og forældre, hvis skolen har retningslinjer for den medbragte fællesmad, fx til fødselsdage. 

Skolen kan skrive retningslinjerne ind i deres principper eller handleplaner for mad og måltider, så de er nemt tilgængelige for alle. Fælles retningslinjer giver skolen en tydelig profil udadtil og kan skabe tryghed for forældrene. Skolens retningslinjer kan gøre dialogen mellem forældre og lærere nemmere, og konflikter, der bunder i forskellige private holdninger til madpakker blandt personale og forældre, kan undgås. 

Skolen kan tage udgangspunkt i Fødevarestyrelsens anbefalinger og inspirationsmateriale - se mere ved at klikke videre til de øvrige punkter omkring madpakker i menuen.

MENU