Gå til hovedindholdet

Elevernes involvering og engagement

Elever der har en aktiv rolle i udviklingen af skolens måltidskultur føler mere ejerskab, hvilket styrker personlig udvikling, motivation til forandring, glæde ved måltiderne og lysten til at spise sundt. De voksne, der til daglig færdes i klasserne, har helt sikkert gode bud på, hvad der skaber hyggelige måltider og kan involvere eleverne i at bestemme. Der kan fx laves et måltidsråd i klassen, der kan tales om omgivelser, indretning eller andet, som efter deres mening bidrager positivt til måltidet.

Eleverne med i køkkenet

Eleverne kan også involveres ved at bruge køkkenet som læringsrum, fx hvis der er madordning og gode køkkenfaciliteter på jeres skole. Når der bygges bro imellem undervisning og madordning ved en organisering, hvor eleverne deltager aktivt i køkkenet eller skoleboden, så åbner det op for mange muligheder. Elever der får lov at eksperimentere og være praktiske i køkkenet kan få et større kendskab til råvarerne og blive udfordret på deres kompetencer inden for madlavning. Samtidig bliver de oftest mere nysgerrige og får lyst til maden.  

I køkkenet kan eleverne også møde praksisnære udfordringer, der adskiller sig fra den mere boglige undervisning. Det kan give dem øget engagement og tro på egne evner, som de kan overføre til andre klassesammenhænge.

MENU