Gå til hovedindholdet

Hygiejne i fødevarevirksomheder

Al behandling af fødevarer kan indebære en sundhedsmæssig risiko. Fx kan forkert opbevaring og utilstrækkelig opvarmning eller nedkøling føre til vækst af sygdomsfremkaldende mikroorganismer. 

Derfor er fødevarelovgivningens krav til fødevarevirksomheders behandling og salg af fødevarer, herunder tilberedning i storkøkkener, institutioner m.m., fastsat ud fra hensynet til den hygiejnemæssige sikkerhed og dermed menneskers sundhed.

Lovgivningen på området skal ses som en forebyggende foranstaltning, så virksomhederne kan producere og markedsføre sikre fødevarer.

Ansvar

Fødevarevirksomhederne har ansvaret for fødevaresikkerheden af deres varer. Dette indebærer blandt andet et ansvar for, at madlavningen foregår på en hygiejnisk forsvarlig måde, så fødevarerne ikke udsættes for kontaminering eller anden skadelig påvirkning.

Der findes en række regler, som fødevarevirksomheder skal overholde for at sikre, at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko for forbrugerne ved at anvende og spise fødevarerne.

Inden man påbegynder sin fødevarevirksomhed, skal man sørge for, at virksomheden bliver registreret eller autoriseret af Fødevarestyrelsen, medmindre virksomheden er under bagatelgrænsen og derfor ikke skal registreres. 

Institutioner, som kun har en begrænset behandling af fødevarer, fx fordi de kun serverer frisk frugt og mælkeprodukter og lignende, hører under bagatelgrænsen og skal derfor ikke registreres. Se links nedenfor for videre information.

MENU