Gå til hovedindholdet

Måltid for de yngste elever

Gode og trygge rammer omkring måltidet får maden til at smage bedre. Et godt måltid er blandt andet kendetegnet ved, at man føler sig tryg og godt tilpas. Derfor kan det være en idé, at de yngste elever spiser sammen med en voksen i nogle omgivelser, som børnene er trygge ved. Det kan fx være i klasselokalet eller i et afgrænset område i den fælles kantine.

En mulighed i skolens frokostpause kan være, at de yngste elever spiser på et andet tidspunkt end de ældste, så de på den måde får mere rolige omgivelser at spise i. 

De fysiske rammer

De yngste elever synes typisk, at det er hyggeligt at spise i klasselokalet sammen med en voksen, og hvor det at sætte bordene i små grupper eller hestesko og at sætte kander med vand frem kan være med til at fremme en hyggelig stemning og gøre måltidet til noget særligt.

Et fælles spiselokale

Hvis det er muligt, kan skolen indrette et fælles, hyggeligt spiselokale centralt på skolen, da det kan fungere som et godt og samlende rum for hele skolen, hvor både store og små elever føler sig godt tilpas.

Det fælles måltid

Hvad der er i orden og ikke i orden under det fælles måltid, er der mange forskellige opfattelser af. Derfor er det en god idé at blive enige om, både på skolen og i den enkelte klasse, hvad et godt måltid er, og hvordan alle bidrager til, at måltiderne bliver gode.

Selv de yngste elever er i stand til at sætte ord på, hvad de opfatter som et godt måltid. Har de selv været med til at opstille reglerne for det gode måltid, er der meget større sandsynlighed for, at de også overholder dem.

Spørgsmål der kan tales om sammen med børnene:

  • Hvem henter maden/madpakkerne?
  • Skal vi sidde ned, når vi spiser?
  • Skal vi spise sammen?
  • Må vi snakke med mad i munden?
  • Må vi rejse os, inden alle er færdige med at spise?
MENU