Gå til hovedindholdet

Måltid for de ældste elever

Mens det gode måltid for de yngste elever primært handler om tryghed herunder samværet med en voksen, handler det for de ældste elever mere om frihed og selvstændighed. Derfor bør de ældste elever tilbydes andre rammer for måltidet end de yngste.

Inddrag eleverne

Mange skoler oplever det som en udfordring, at få eleverne til at blive på skolen i frokostpausen, da gadens tilbud ofte er attraktive for de ældste elever og dermed også opleves som en konkurrent til skolemadsordningen.

Derfor er det vigtigt at inddrage de ældste elever i spørgsmålet om, hvad der er et godt og attraktivt spisemiljø for dem. Nogle ønsker måske at spise i klasselokalet, mens de fleste sandsynligvis ønsker at spise et andet sted, hvor rammerne er attraktive og kan opfylde de behov, man som ældre elev har.

En løsning kan blandt andet være at lade de yngste elever spise på et andet tidspunkt end de ældste, så de yngste får rolige omgivelser at spise i, mens de ældste på den måde får mere frihed. 

De fysiske rammer

De ældste elever har behov for rammer, hvor de kan føle sig uafhængige og selvstændige. Derfor kan det være en god investering at tilbyde de ældre elever hyggelige café-lignende lokaler med farver på væggene, caféborde og stole. Hvis lokalet ligger tæt på køkkenet, hvor maden fremstilles, er det samtidig en praktisk løsning.

Hvis ikke skolen kan tilbyde det, er det afgørende at drøfte med de ældste elever, hvordan klasseværelset kan indrettes, så de syntes det er hyggeligt at spise i.

Det fælles måltid

Hvad der er i orden og ikke i orden under det fælles måltid, er der mange forskellige opfattelser af. Derfor er det en god idé, både på skolen og i den enkelte klasse, at blive enige om, hvad et godt måltid er, og hvordan alle bidrager til, at måltiderne bliver gode. Ved at inddrage eleverne i hvad de opfatter som et godt måltid, og hvilke rammer der skal til, for at måltidet bliver hyggeligt, er der større sandsynlighed for, at de ældre eleverne overholder det, minder hinanden om det, og at de ønsker at blive på skolen og benytte de tilbud, der er i skolens madordning.

Spørgsmål der kan tales med eleverne om:

  • Hvor syntes vi, det er hyggeligt at spise?
  • Hvilken bordopstilling er hyggelig?
  • Hvad skal der være på væggene?
  • Må vi male væggene, hænge plakater, dekorere med graffiti i kantinen?
  • Skal der være musik?
  • Hvad er god mad til frokost?
  • Skal vi spise sammen?
  • Hvad er god bordskik?
MENU