Gå til hovedindholdet

Rammer omkring måltidet

Børn spiser i et fællesskab, hvor maden har flere funktioner end blot at mætte. Måltidet er både en social og en kulturel ramme om det at spise. Skolen kan fremme sunde vaner hos børnene ved at give nogle gode og attraktive rammer for måltidet.  Rammerne kan være lige så vigtige for det gode måltid, som maden er. 

Det fælles måltid

Et måltid er et udtryk for fællesskab, en situation hvor man er samlet og i visse situationer spiser den samme mad. Derfor kan det fælles måltid også have en række gevinster, som eksempelvis at børnene smager og spiser andre retter og madtyper, end det de er vant til hjemmefra, eller at måltidet er en særlig hyggestund, som kan opleves som et afbræk fra dagens øvrige aktiviteter. Selv om børnene sidder med hver deres madpakke, er der stadig tale om et fælles måltid, hvis man spiser i fællesskab.

En positiv stemning

Måltidets succes afhænger ikke kun af, om maden er sund, indbydende og smager godt. Skal måltidet blive en positiv oplevelse, er det også vigtigt, at stemningen er god, og at indretningen bidrager til skabe en rar atmosfære.

De voksnes engagement og rammerne for spisepausen har stor betydning for, hvordan børnene oplever den fælles spisestund. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvad man som voksen kan gøre for at bidrage til det gode måltid.

Børnenes alder spiller også en rolle for, hvad de opfatter som gode rammer. Det kan du læse mere om i underpunkterne i menuen til venstre.

MENU