Gå til hovedindholdet

Lokale principper og handleplaner

Den kommunale mad- og måltidspolitik kan udmøntes ved lokale principper og handleplaner i de kommunale institutioner og skoler. Principper og handleplaner kan fungere som et redskab til at koordinere indsatser om mad og måltider. 

I principper og handleplaner kan den enkelte institution og skole udvælge særlige fokuspunkter fra politikken og konkret beskrive målene for udvalgte indsatsområder. Institutionen og skolen kan starte ud med at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af personale og forældre, eventuelle elevråd og sundhedsfaglige nøglepersoner.  

Indsatsområder

Indsatsområder i principper og handleplaner kan eksempelvis være sunde måltider, der følger Fødevarestyrelsens principper for Måltidsmærket, anbefalinger for madpakker eller fremme af børnenes madmod og madglæde og viden om madlavning, smag og sunde måltider.  

Mål

Ud fra de udvalgte indsatsområder for mad og måltider beslutter arbejdsgruppen hvilke konkrete mål, de gerne vil opnå. Jo mere konkrette mål, de er i stand til at formulere, desto nemmere er det for skolen eller institutionen at føre principper og handleplaner ud i livet. 

De skal overveje hvilke problemer, de mener, der er på det udvalgte indsatsområder, hvad der skal forandres, hvordan det kan forandres, hvem der skal forandre det, og hvordan der kan følges op. Dette arbejde kan kvalificeres ved at gennemgå den overordnede politik og sikre, at der er sammenhæng mellem de forskellige delelementer. 

Aktiviteter

Det næste skridt for arbejdsgruppen er at beskrive de aktiviteter, der skal iværksættes for at nå de mål, de har besluttet. Det er vigtigt at beskrive aktiviteterne konkret og hvis muligt at notere hvilke personer, der skal være ansvarlige for at føre de pågældende aktiviteter ud i livet. På den måde er der større sandsynlighed for, at de pågældende aktiviteter ikke går i glemmebogen. 

Succeskriterier

Næste punkt for arbejdsgruppen er at opstille succeskriterier. Succeskriterierne skal definere, hvad der skal til, før de opstillede mål er nået. Her kan gruppen både overveje kvalitet og kvantitet af et givent mål. 

Eksempelvis kan arbejdsgruppen i en institution have et mål, der hedder at undgå sultne og uoplagte børn om eftermiddagen. Målet har medført aktiviteten at tilbyde børnene et eftermiddagsmåltid. Et kvantitativt succeskriterium vil være at måle hvor mange børn, der spiser eftermiddagsmåltidet. Dette succeskriterium vil dog ikke kunne måle, hvorvidt børnene rent faktisk bliver mindre sultne og uoplagte ved at spise eftermiddagsmåltidet. Derfor er det en fordel også at opstille et kvalitativt succeskriterium, som kan være, at personalet observerer, hvordan eftermiddagsmåltidet påvirker børnene. 

Evaluering

Det er vigtigt at arbejdsgruppen noterer hvordan og hvornår, principper og handleplaner bliver holdt ved lige, og hvem der skal være ansvarlig for dette. Succeskriterierne kan hjælpe arbejdsgruppen med at foretage en evaluering af principper og handleplaner og derudfra eventuelt justere i kommende principper og handleplaner.

Se mere om udformning af lokale principper og handleplaner under daginstitutioner og skoler.

MENU